28 Mayıs 2024, Salı Gazete Oksijen

Abonelik İçin Açık Rıza Beyanı


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Gazete Aboneliği için Açık Rıza Beyanı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca “AYDINLATMA METNİ” veri sorumlusu tarafından tarafıma tebliğ edilmiş olup; Levent Mahallesi, Karanfil Sokak No:21 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Veri Sorumlusu Haftalık Yayıncılık Anonim Şirketi tarafından toplanacak olan kişisel verilerimin işlenme sebeplerini, toplanma yöntemlerini, işlenme amaçlarını, işlemenin hukuki dayanağını, üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmayacağını, aktarılacaksa hangi amaçlarla kimlere aktarılabileceğini, kişisel verilerimle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde yazılı haklarımın bulunduğunu, Kanun çerçevesinde bu haklarımı kullanabileceğimi ve bu haklarım doğrultusunda Veri Sorumlusu’na nasıl başvurabileceğimi açıkça anladım.

Veri sorumlusu tarafından  “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak,  tamamen veya kısmen otomatik yollarla (elektronik form)  toplanan “Müşteri İşlem Bilgileri (Kullanıcı adı, şifre) kategorisi altındaki kişisel verilerimin “aydınlatma metni”nde yazılı  “Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi” ve Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi” amaçları doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak:

Yurt dışına aktarılmasına;

( ) Açık rıza gösteriyorum.

( ) Açık rıza göstermiyorum.