28 Mayıs 2024, Salı Gazete Oksijen

Abonelik Sözleşmesi


(“Sözleşme”)

Madde 1- TARAFLAR

1- Hizmet Sağlayıcı: Haftalık Yayıncılık A.Ş. (Bundan sonra kısaca “Oksijen” olarak anılacaktır.)
Levent Mahallesi Karanfil Sokak No: 21 Beşiktaş – İstanbul
Tel: +90 (212) 290 60 00
MERSİS NO: 0454166856300001

2- Abone: AD- SOYAD, TCKN (Bundan sonra kısaca “Abone” olarak anılacaktır.)

Madde 2- KONU

Sözleşme’nin konusu; Oksijen’in Sözleşme’de belirtilen koşullara uygun şekilde Abone’ye, www.gazeteoksijen.com adresli web sitesi (“Site”) üzerinde oluşturacağı kendine ait kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak suretiyle Site’ye, Site’de haftalık olarak yayımlanan Haftalık Oksijen, O2 ve varsa o haftaya özgü diğer ek ve içerikler ile ve özel yayın arşivine erişim sağlaması; Abone’nin ise Sözleşme’de belirlenen Abonelik Ücreti ödeyerek, seçmiş olduğu Abonelik Planı’na uygun şekilde hizmetten Sözleşme’deki koşullara uygun olarak yararlanmasıdır.

Madde 3- SÜRE

Sözleşme, imza tarihinde başlar ve imza tarihini takip eden ilk yayından itibaren Abone’ye hizmet sunumuna başlanır. Sözleşme, Abone’nin seçeceği Abonelik Planı’na uygun olarak 3 aylık, 6 aylık veya 12 aylık süre ile geçerli olacaktır. Abone’nin yaptığı Abonelik Planı’na ilişkin seçim ve buna ilişkin elektronik kayıtlar, işbu Sözleşme’nin tamamlayıcısı niteliğinde kabul edilir ve Oksijen tarafından Sözleşme ile birlikte muhafaza edilir ve talep etmesi halinde bir kopyası Abone ile paylaşılır.

Sözleşme, Abone tarafından seçilen Abonelik Planı’nda belirlenen süre sonunda, Abone tarafından yazılı olarak aksi yönde bir talepte bulunulmadığı sürece kendiliğinden sona erecektir.

Madde 4- ABONELİK ÜCRETLERİ ve ÖDEME

1- Oksijen, aşağıdaki 3 farklı plan (“Abonelik Planı”) arasından, Abone’nin tercih ettiği plan dahilinde hizmet verecektir. Aşağıda belirtilen Abonelik Planları, taahhütlü abonelik niteliğinde olup, taahhüt süresi boyunca devam etmesi koşuluyla Abone’ye indirimli olarak hizmet sağlanacaktır. Buna göre;

PLAN SÜRE İNDİRİMSİZ (VERGİLER DAHİL)
TOPLAM FİYAT
TAAHHÜT İNDİRİMLİ (VERGİLER DAHİL)
TOPLAM FİYAT
1 3 AY 390.-TL 200.-TL
2 6 AY 780.-TL 300.-TL
3* 12 AY 1560.-TL 490.-TL


*12 AYLIK ABONELİK, ABONE’NİN TALEBİ İLE “HEDİYE EDİLMEK ÜZERE” BİRDEN FAZLA KEZ SATIN ALINABİLİR. BU DURUMDA YİNE TAAHHÜT İNDİRİMLİ (VERGİLER DAHİL) TOPLAM FİYAT ÜZERİNDEN ÜCRETLENDİRME YAPILACAKTIR.

2-Abonelik Ücretleri, Abone’nin seçmiş olduğu plana uygun şekilde nakden ve defaten, yine Abone’nin seçimine göre “Banka Havalesi/EFT” yoluyla ya da kredi kartı ile tek seferde tahsil edilir.

Madde 5- FESİH

Abone, süresi bir yıl olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde Oksijen tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde Abone, sözleşmeyi feshetme hakkını haizdir.

Abone’nin taahhütlü aboneliğini süresinden önce feshetmesi halinde, Oksijen’in talep edeceği bedel ile Abone’nin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar sağlanan indirim bedelinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’ye yansıtılır.

Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile Oksijen’e yöneltilmiş olması yeterlidir.

Oksijen dilerse, gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle, kaydı tutulan telefon yoluyla da Abone’ye sözleşmeyi feshetme imkanını sağlayabilir.

 Madde 6- ÖZEL KOŞULLAR

1- Abone, Site’ye erişim sağlarken başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranacağını, gerek Oksijen gerekse yargı makamları ya da kamu otoriteleri tarafından öngörülen, mevzuat ve kullanım koşullarından kaynaklı sınırlamalara riayet edeceğini,  Oksijen’in sunacağı Abonelik hizmeti aracılığıyla edinilen içerik ve bilgileri, Oksijen’in izin verdiği araçlar ve kapsam haricinde kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, dağıtımını yapmayacağını, başka platform ve yerlerde sergilemeyeceğini, yayımlamayacağını, yayımlanmasına aracılık etmeyeceğini, işleyip yeniden kullanmayacağını, benzeri başka ürünler üretmeyeceğini, satışı ya da kiralamasını yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Abone ayrıca Site’ye erişimi sırasında Oksijen tarafından önerilen güvenlik önlemlerine riayet edeceğini, devre dışı bırakılmasının sonuçları izah edilmiş olan korumaları devre dışı bırakması halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, Oksijen’in oluşturulmuş olduğu içeriği, sanal korsanlık yahut benzeri yasa dışı yöntemler kullanarak değiştirmeyeceğini ve bozmayacağını, aksi takdirde gerek Oksijen gerekse 3. kişiler nezdinde oluşacak tüm zararların tazmininden bizzat sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2- Abone tarafından Site’de yer alan yazı, makale ve içeriklerin herhangi bir paylaşıma konu edilmesi halinde doğabilecek hukuki ve/veya cezai sorumluluk Abone üzerinde doğacaktır.
3- Abone, Site’ye erişmek için robot vb. otomatik yollar/ yapay zeka kullanmayacaktır. Ayrıca Abone, Site üzerinden erişilebilen herhangi bir yazılımı ya da diğer ürünleri veya süreçleri kaynak koda dönüştürmemeyi, tersine mühendislik yapmamayı, Site içeriğine herhangi bir kod veya ürün yerleştirmemeyi veya herhangi bir şekilde Site’nin içeriğini ve işleyişini manipüle etmemeyi; herhangi bir veri oluşturma, veri toplama ya da çıkarma yöntemi kullanmamayı; her türlü yazılım virüsü ya da herhangi başka bir bilgisayar kodu, dosyaları veya programları dâhil olmak üzere, Site ile ilişkili herhangi bir bilgisayar yazılımı ya da donanımı veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratmak, zedelemek veya sınırlandırmak için tasarlanmış herhangi bir materyali yüklememeyi, e- posta ile veya sair şekilde göndermemeyi veya iletmemeyi; aksi halde gerek Oksijen gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğacak olan bilcümle zarardan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4- Abone, mevzuatın kendisine yüklediği her türlü kurala uygun davranmakla yükümlü olup; mevzuatta sayılan ya da sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Oksijen’in aboneliği tek taraflı olarak sonlandırma hak ve yetkisinin olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5- Abone, Site üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile erişerek gerçekleştirdiği tüm işlemlerden sorumludur. Bu kapsamda kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması, güvenli şifreler oluşturulması ve güvenliğinin sağlanması tek başına Abone’nin sorumluluğundadır. Abone, kullanıcı hesabına rızası ve/veya bilgisi haricinde erişim olduğunu fark ederse bu durumu derhal Oksijen’e bildirmeli ve şifre değişikliği talebinde bulunmalıdır. Abone, aksi halde Oksijen’in kusuru/ihmali olmaksızın gerçekleştirilen yetkisiz erişimler sebebiyle üçüncü kişiler ve Oksijen nezdinde meydana gelebilecek zararın tazmini ile sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6- Abone, 12 aylık Abonelik hediye etmek istediği kişilerin başta 18 yaşını doldurmuş olma şartı olmak üzere, Abone olmak için gerekli olan tüm şart ve koşulları sağladığını, bu kapsamda Oksijen ile paylaştığı her türlü bilginin doğru ve güncel olduğunu, ilgili kişilerden alınan bilgilerin her türlü hukuka ve mevzuata uygun alındığı ve gerekli yasal yükümlülüklere uyum sağlandığını, anılan bilgilerin güncel ve/veya doğru olmamasından kaynaklanabilecek her türlü yükümlülük ve sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
7- Abone, Oksijen’in Site üzerinden sağlayacağı hizmetlerin çeşitliliğine ilişkin hiçbir taahhütte bulunulmadığını, Oksijen’in Site içeriğini dilediği şekilde artırma, azaltma ve değiştirme hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8- Abone, Oksijen’in kamu otoritelerince açıklanacak mücbir sebep hallerinde ve teknik bir sorun ve/veya teknolojik geliştirmeler nedeniyle Site’ye erişimi geçici olarak askıya alabileceğini kabul etmektedir. Bu durumda Abone, Oksijen’den zarar, tazminat vb. hiçbir isim altında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan etmektedir.
9- 12 aylık aboneliğin hediye edilmek amacıyla bir başka üçüncü kişi yararına Abone tarafından satın alındığı haller hariç olmak üzere, Site’de yer alan yazı, makale ve içerikler Abone’nin kullanımına yöneliktir. İşbu Sözleşme, Abone’ye Site’ye ve Site içerisindeki içeriklere erişmesine izin veren sınırlı ve devredilemez bir hak sağlamakta olup; bu kapsamda Abone de işbu Sözleşme ile edindiği Abonelik sıfatından kaynaklı hak ve yetkilerini üçüncü kişilere tamamen veya kısmen devredemez. Oksijen’in aksini tespit etmesi halinde aboneliği derhal ve herhangi bir tazminat ödemeksizin sonlandırma hakkı olduğu gibi, ayrıca uğradığı zararların tazminini talep etme hakkı da saklıdır.
10- İşbu Sözleşme kapsamında Abonelik hesabıyla ilgili her türlü bilgi Abone’ye elektronik formatta aktarılacaktır. Bu kapsamda abonelik sürecinin başında güncel ve kullanılır iletişim bilgilerinin Oksijen ile paylaşılması önemlidir. Abone, Oksijen’e bildirdiği iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde bu değişikliği derhal Oksijen’e bildirmekle yükümlü olup; aksi takdirde Abone’nin bilinen iletişim adresine gönderilen içeriklerden aynı gün içerisinde haberdar olduğu kabul edilecektir.
11- Abone, internette yaşanan kesintiler, internet kotasının dolması, internet hızının düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, deprem, yangın, sel, genel elektrik kesintisi, olağanüstü hal, siber saldırı, alt yapı ve bağlantı sorunları, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Oksijen’in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
12- Abone, Oksijen’in Site’de yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
13- Oksijen, abonelere en iyi şekilde hizmet vermeyi hedeflemekle birlikte; verdiği hizmetin kesintisiz veya kusursuz olduğuna ilişkin taahhüt vermemektedir. Abone, abonelik süresi içinde verilen hizmetlerde meydana gelebilecek aksaklık ve kusurlar sebebiyle Oksijen’i tüm özel, dolaylı ya da bağlı zararlardan beri kıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
14- Münhasıran Oksijen’in kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmede belirtilen nitelikte mal veya hizmet sunulamaması halinde Abone’nin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11 ve 15’inci maddelerinde yer alan hakları saklıdır.

Madde 7- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 7.1. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, KVKK’nın kendilerine atfettiği sıfatlar çerçevesinde davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Buna göre Abone ve Oksijen, kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenmesi, kullanılması, aktarılması ve saklanması konusunda mevzuat gereği üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getireceklerini, kişisel veri güvenliğini sağlamak için gerekli idari ve teknik tedbirleri almayı, her türlü veri ihlali ve/veya KVKK’ya aykırılık halinde sorumluluğun kusuru oranında doğacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 7.2. Abone, Site’ye giriş için kullanacağı ve kendisi tarafından oluşturulmuş olan “kullanıcı adı” ve “şifre”nin kendisine özel olduğunu bildiğini, bu kullanıcı adı ve şifreyi üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, şifresini güvenli algoritmalarla belirleyeceğini, üçüncü kişilerin erişimine açmayacağını, güvenli şekilde koruyacağını ve bu uğurda gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğunu, aksi halde oluşacak tüm zarara kendisinin katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 7.3. Abone, üçüncü kişilere 12 aylık abonelik hediye edilmek istemesi halinde Oksijen’e aktardığı üçüncü kişilere ait kişisel verileri KVKK’ya uygun şekilde elde ettiğini, işlediğini ve aktardığını, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini, gerekmesi halinde açık rızalarının temin edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 7.4. Taraflardan her biri, kendi sistemlerinde gerçekleşen güvenlik ihlalleri ve hukuka aykırı eylem/işlemlerden, derhal yekdiğer tarafı haberdar etmekle ve zararın azaltılması/önlenmesi konusunda iş birliği içerisinde davranmakla yükümlüdür.

Madde 8- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Tarafların İcra ve İflas Kanunu’ndaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri 2023 yılı itibariyle 66.000 Türk Lirasının altında bulunan, 2024 itibariyle ise 104.000 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında bin Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya Sözleşme ile ilgili doğabilecek bütün uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 9- DİĞER HÜKÜMLER:

9.1. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya yok hükmünde olması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya ileri sürülebilirliğini etkilemez.

9.2. Sözleşme, elektronik ortamda tarafların iradesini tevsik etmeye elverişli yöntemlerle akdedilecek olup; imza tarihinde yürürlüğe girecektir. Sözleşme ve eklerinin birer nüshası, talebi halinde Abone’ye verilecektir. 

Abonelik sözleşmesini okudum ve onaylıyorum.