08 Aralık 2022, Perşembe

Künye


İmtiyaz Sahibi
Haftalık Yayıncılık A.Ş. adına Nüket Mutlu

Yazı İşleri
Zafer Mutlu, Tayfun Devecioğlu, İsmail Yuvacan, Umut Alphan, İlke Gürsoy, Ali Kayalar

Tasarım
Cüneyt Çomoğlu

Haber Araştırma
Öge Demirkan

Dijital Platformlar
Elçin Yahşi

Kitap-Sanat
Elif Tanrıyar

gazeteoksijen.com
Murat Kıvanç

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sema Yaşarlar

Genel Müdür
Bahadır Zaimoğlu

Pazarlama İletişim Koordinatörü:

Elif Mengü

Reklam Satış Koordinatörü:

Filiz Kavak

Yönetim Yeri

Haftalık Yayıncılık A.Ş.

Levent Mahallesi Karanfil Sokak No: 21 Beşiktaş – İSTANBUL

Telefon
0 212 290 60 00

e-posta

abone@gazeteoksijen.com