24 Haziran 2024, Pazartesi Gazete Oksijen

Bülten Üyeliği İçin Açık Rıza Beyanı


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bülten Üyelik için Açık Rıza Beyanı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca “AYDINLATMA METNİ” veri sorumlusu tarafından tarafıma tebliğ edilmiş olup[AD2] ; Levent Mahallesi, Karanfil Sokak No:21 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Veri Sorumlusu Haftalık Yayıncılık Anonim Şirketi tarafından toplanacak olan kişisel verilerimin işlenme sebeplerini, toplanma yöntemlerini, işlenme amaçlarını, işlemenin hukuki dayanağını, üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmayacağını, aktarılacaksa hangi amaçlarla kimlere aktarılabileceğini, kişisel verilerimle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde yazılı haklarımın bulunduğunu, Kanun çerçevesinde bu haklarımı kullanabileceğimi ve bu haklarım doğrultusunda Veri Sorumlusu’na nasıl başvurabileceğimi açıkça anladım.

 1)     Veri sorumlusu tarafından açık rızama dayalı olarak işlenecek ve aktarılacak olan, tamamen veya kısmen otomatik yollarla (elektronik form) vasıtasıyla toplanan İletişim Bilgileri (E-Posta Adresi) kategorisi altındaki kişisel verilerimin “aydınlatma metni”nde yazılı Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi amaçları doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak:

2)    Veri sorumlusu tarafından açık rızama dayalı olarak işlenecek ve aktarılacak olan, tamamen veya kısmen otomatik yollarla (elektronik form) vasıtasıyla toplanan Müşteri İşlem Bilgileri (Kullanıcı adı, şifre) kategorisi altındaki kişisel verilerimin “aydınlatma metni”nde yazılı Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi amaçları doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak:

3)   Veri sorumlusu tarafından açık rızama dayalı olarak işlenecek ve aktarılacak olan, tamamen veya kısmen otomatik yollarla (elektronik form) vasıtasıyla toplanan Müşteri İşlem Bilgileri (Kullanıcı adı, şifre) kategorisi altındaki kişisel verilerimin “aydınlatma metni”nde yazılı Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi amaçları doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak:

İşlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına;

( ) Açık rıza gösteriyorum.

( ) Açık rıza göstermiyorum.