28 Mayıs 2024, Salı Gazete Oksijen
Haber Giriş: 19.09.2023 09:59 | Son Güncelleme: 19.09.2023 10:37

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: SEDDK azami prim tutarına karar verecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (SEDDK) zorunlu trafik sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: SEDDK azami prim tutarına karar verecek

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu önemli düzenleme yaptı. Zorunlu trafik sigorta primi teklifi alamayanlara yönelik olarak azami prim tutarını belirlemede yetkili olarak SEDDK karar verecek.

Buna göre, SEDDK, belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların araçlarının, bulunduğu risk grubuna bakılmaksızın Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik şu şekilde:

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek- 4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
'Kurul, belirlenen süre içerisinde bu yönetmelik kapsamında sigorta prim teklifi alamayan işletenlerin araçlarının grubuna bakılmaksızın havuz kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkilidir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.