07 Haziran 2023, Çarşamba

Ticari Elektronik İleti Onay Metni


6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler, ticari elektronik ileti olarak sayılmaktadır.

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. İşbu Onay Formu’nu kabul etmekle, Haftalık Yayıncılık Anonim Şirketi (“Oksijen”) tarafından gerçekleştirilecek ve Oksijen’e ait internet sitesinde ve benzeri elektronik ortamlarda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla tarafınıza gönderilen tanıtım, bilgilendirme, memnuniyeti araştırmaları, bülten, anket çalışmaları, kampanya ve indirim haberleri, kutlama, temenni, etkinliklere ilişkin davetlerin iletilmesine ilişkin mesaj ve bilgilendirmelerden haberdar olmayı; bu faaliyetler kapsamında tarafınızla elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri vasıtalarla veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik iletinin gönderilmesi suretiyle iletişime geçilebileceğini, gerektiğinde söz konusu kayıtların ilgili Bakanlık ile paylaşılabileceğini kabul etmektesiniz.

Onay Formu’nun kabul edilmesi, reddetme hakkının kullanılması anına kadar geçerlidir; onay verilmemiş olması Oksijen’in tarafınıza sağlayacağı hizmetleri etkilemeyecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin onayınızı İleti Yönetim Sistemi üzerinden (vatandas.iys.org.tr) veya tarafımızla abone@gazeteoksijen.com üzerinden iletişime geçerek her zaman geri alabilirsiniz. Ret bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde ticari elektronik ileti gönderimi durdurulacaktır.

İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) kaydolmanız ve onayları sisteme işlemeniz gerekmektedir. Bu şekilde tüketiciler de onaylarını takip edebilirler, sistemden çıkış yapabilirler.

Red beyanlarını kabul edeceğiniz bir mail adresi yazınız. Bu red beyanlarının 3 gün içinde işleme konulması gerekmekte olup, info maili gibi gözden kaçırabileceğiniz ve başkaca maillerin de geldiği bir adres yerine ayrı bir mail adresi belirlemeniz daha uygun olur.