05 Aralık 2023, Salı
Haber Giriş: 18.08.2022 09:45 | Son Güncelleme: 18.08.2022 10:59

Anayasa Mahkemesi Fiyat İstikrarı Komitesini iptal etti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre Anayasa Mahkemesi 30 Haziran 2021 tarihli Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni oyçokluğuyla anayasaya aykırı bularak iptal etti
Anayasa Mahkemesi Fiyat İstikrarı Komitesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin başvurusu üzerine Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptaline oy çokluğuyla karar verdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan AYM kararına göre Yüksek Mahkeme, CHP'nin Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü.

Mahkeme CHP'nin, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 4. maddesinde fiyat istikrarını sağlama görevinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında olduğu ve Banka'nın bağımsızlığının Komiteye verilen görev ve yetkilerle ortadan kaldırıldığı yönündeki iptal istemi gerekçelerini inceledi. Değerlendirmelerin ardından Anayasa Mahkemesi, Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline oy çokluğuyla karar verdi.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi hakkında 

2011 yılında oluşturulan Finansal İstikrar Komitesi 18 Ocak 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanan torba kanunla kaldırılmış ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİK- KO) kurulmuştur. FİKKO, finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi ve reel sektörle eşgü­düm ile görevlendirilmiştir. Finansal sistemin bütününe bulaşacak ölçüde olumsuz bir gelişme durumunda Cum­hurbaşkanı gerekli önlemleri almaya yetkili kılınmış ve tüm kamu kurumları bu önlemleri uygulamakla sorumlu tutulmuştur. Hazine ve Maliye Baka­nı’nın başkanlığında belirli dönemler­de toplanan komitenin diğer üyeleri, bakan yardımcısı, TCMB Guvernörü, BDDK Başkanı, SPK Başkanı, TBB Baş­kanı ve BİST Başkanı’dır