24 Temmuz 2024, Çarşamba Gazete Oksijen
Haber Giriş: 11.07.2024 09:10 | Son Güncelleme: 11.07.2024 14:53

Öğretmenlik Meslek Kanunu: İlk 6 madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenlemeler öngören, öğretmen adaylarının eğitimi ve atanma süreçlerine ilişkin hükümler içeren kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu: İlk 6 madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da dün tümü üzerinde görüşmeleri tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanun teklifinin maddelerine geçildi. Muhalefet partilerinin eleştiriler yönelttiği teklifin görüşmeleri sırasında tartışmalar yaşandı. 

Teklifin, öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarını düzenleyen 5. maddesinin (a) bendi, AKP ve MHP milletvekillerinin verdiği önergeyle şöyle düzenlendi:

Öğrencilerini Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş erdemli insanlar olarak yetiştirir.

14.00'te toplanmak üzere kapandı

Genel Kurul'da kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi.  Kanun teklifi, öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarını, haklarını, ödev ve sorumluluklarını, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarında ilerlemelerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Millî Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konuları düzenleniyor.

İlk üç maddesi kanunun amaç, kapsam ve tanımlarını içeriyor. 4'üncü maddesinde öğretmen ve yöneticilerin atama, görevlendirme ve meslekte ilerlemelerine ilişkin hükümler yer alıyor. Birleşim, yarın 14.00'te toplanmak üzere kapandı.