05 Mart 2024, Salı
Haber Giriş: 29.10.2021 10:16 | Son Güncelleme: 16.02.2022 15:17

Rekabet Kurulu zincir marketlere ceza yağdırdı

Rekabet Kurulu zincir marketlere ceza yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, yükselen enflasyonun en önemli sorumluları arasında gösterilen zincir marketlere yönelik Rekabet Kurumu soruşturması tamamlandı. Oybirliğiyle alınan karara göre BİM'e 958 milyon TL, CarrefourSa'ya 142.4 milyon TL, Migros'a 517.6 milyon TL, Şok'a 384.3 milyon TL, Yeni Mağazacılık'a (A101) 646.6 milyon TL ceza verildi. Tedarikçi şirket Savola Gıda da  22.2 milyon TL ceza aldı. Cezalar 2020 yılı cirolarına göre belirlendi. Kurul kararının tam metni şöyle: Perakende Gıda ve Temizlik Ürünleri Ticareti ile İştigal Eden Zincir Marketler ile Bunların Tedarikçileri Konumunda Olan Üretici ve Toptancı Seviyesindeki Teşebbüsler ve 1 Dernek Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 28.10.2021 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 21-53/747-360 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır: I. a) Yeni Mağazacılık A.Ş., BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Migros Ticaret A.Ş. ve Şok Marketler Ticaret A.Ş. arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı; yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı; fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı; rakip fiyatlarının yükselmemesi halinde ürün ve/veya bölge özelinde süratle hayata geçirilen fiyat indirimleri ve/veya tedarikçiye iade faturası kesmek gibi cezalandırma stratejileri yoluyla teşebbüsler arasındaki danışıklılığa uyumun sürekli olarak gözetildiği; böylelikle adı geçen teşebbüslerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespitiamacına sahip, topla-dağıt (hub and spoke) özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla, anılan teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, b) Yukarıda adı geçen teşebbüslerle birlikte soruşturma tarafı tedarikçilerden Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.’nin de kendi ürünleri bakımından söz konusu perakendeciler arasında raf fiyatları ve fiyat geçişleri konusunda danışıklılığın/koordinasyonun sağlanması ve bu danışıklılığın sürdürülmesi, yine bu çerçevede perakendecilerin geleceğe dönük fiyatları ve fiyat geçiş tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşımına aracılık etmesi yönüyle açıkça perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt (hub and spoke) kartel görünümünde ortaya çıkan anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine ve bu ihlal nedeniyle perakendeciler ile birlikte ve eşit derecede sorumlu olduğuna,
c) Bu çerçevede Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in (Ceza Yönetmeliği) 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi ile 7.maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren
 1. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’ye 958.129.194,39 TL;
 2. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’ye 142.469.772,07 TL
 3. MigrosTicaretA.Ş.’ye 517.672.762,75TL;
 4. Savola Gıda San.Tic.A.Ş.’ye 22.210.998,63TL;
 5. Şok Marketler Ticaret A.Ş.’ye 384.369.037,15 TL;
 6. Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye 646.582.329,39 TL;
idari para cezası verilmesine, a) Sağlayıcı/tedarikçi konumundaki Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.’nin perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle de 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, b) Bu nedenle adı geçen teşebbüs hakkında 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Ceza Yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ayrıca 2020 mali yılı sonunda oluşan Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren 11.105.499,32-TL idari para cezası verilmesine,
a)
 1. Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
 2. Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.
 3. Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş
 4. Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.
 5. A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.
 6. Karizma
 7. Türk Henkel
 8. Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
 9. Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.
 10. Evpaş
 11. Colgate
 12. Beypi
 13. Küçükbay
 14. Johnson
 15. Unilever
 16. Dentavit
 17. Eczacıbaşı
 18. Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 19. Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.
 20. Kimya San. ve Tic. A.Ş.
 21. Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş
 22. Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.
 23. Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
 24. Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.
 25. Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.
 26. Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.
 27. Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.
 28. Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.
 29. Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
 30. Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
 31. Dalan Kimya End. A.Ş.
 32. Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.
 33. Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.
unvanlı teşebbüsler ve Gıda Perakendecileri Derneği tarafından 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından, ilgili teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına,
b) Bununla birlikte soruşturma tarafı tüm tedarikçiler ve perakendecilerin gerek kendi pazarlarındaki rakiplerine gerekse de dikey ilişkide bulunan tarafların birbirlerinin rakiplerine ilişkin rekabete hassas bilgilerin değişiminde dikkate almaları gereken hususlarla ilgili olarak soruşturma taraflarına görüş yazısı gönderilmesini teminen Başkanlığa yetki verilmesine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ İle karar verilmiştir. https://gazeteoksijen.com/ekonomi/yerli-marketlerin-kar-marjlari-amerikan-devleriyle-basa-bas/ https://gazeteoksijen.com/ekonomi/market-cezalarinda-dikkat-ceken-ayrinti/