14 Nisan 2024, Pazar
Haber Giriş: 08.11.2022 09:27 | Son Güncelleme: 08.11.2022 10:36

Sermaye kaybında kur farkı zararı öteleme imkanı uzatıldı

Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık şirketler için henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden bazı giderlerinin hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanının süresi 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldı
Sermaye kaybında kur farkı zararı öteleme imkanı uzatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin hesaplamalarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu şirketlerin henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 1 Ocak 2024'e kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanı sağlandı. Söz konusu uygulama daha önce 1 Ocak 2023'e kadar yapılacak hesaplamaları kapsıyordu.

Kaynak: AA