21 Temmuz 2024, Pazar Gazete Oksijen
Haber Giriş: 21.06.2024 04:43 | Son Güncelleme: 21.06.2024 04:43

Avrupa turist tuzağına düştü

Kıtanın büyük teknoloji şirketleri yok, dünya üretimindeki payı azaldı ve yerli sanayiyi desteklemek konusunda rakipleri kadar bonkör de değil. Ancak turizm gelirlerinin de benzeri yok. Oysa bu durum Avrupa’yı geriye götürüyor
Turizmin avantajları ile yerel halka etkileri arasında bir denge bulmaya çalışan kentlerden biri de Barcelona.- Getty Images
Turizmin avantajları ile yerel halka etkileri arasında bir denge bulmaya çalışan kentlerden biri de Barcelona.- Getty Images

Janan Ganesh / Financial Times

Avrupa’nın şekillendirmediği ilk yüzyılın içindeyiz. “Amerikan” sayılan 20. yüzyıl bile Avrupa kıtasındaki dünya savaşı meydanlarında ve Soğuk Savaş cephelerinde geçmişti. Einstein'ın ve Keynes’in düşünceleri gibi en büyük fikirler Avrupalılar tarafından ve Avrupa’da tasarlandı. Picasso'nun resmi, Joyce'un edebiyatı, Le Corbusier’in mimarisi gibi modernizm başlığı altında topladığımız deneyler de öyle. Avrupa devletlerinin yüzyılın ikinci yarısına kadar sömürgeleri vardı ki bu da kıtaya itibarsızlıkla beraber nüfuz da getirdi.