16 Nisan 2024, Salı
Haber Giriş: 18.09.2023 17:00 | Son Güncelleme: 19.09.2023 15:48

New York Times yazdı: Hunter Biden iddianamesindeki en ironik şey

Şiddet suçu işlemeyen ancak uyuşturucu kullanırken silah satın alan Hunter Biden, birçok davada sanıkların suçsuz bulunduğu bir federal yasa kapsamında suçlanıyor. New York Times yazarı David French iddianamenin odağındaki yasanın arka planını yazdı
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 26 Temmuz'da ABD Bölge Adliyesi'nden çıkıyor (Fotoğraf: Kenny Holston/The New York Times)
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 26 Temmuz'da ABD Bölge Adliyesi'nden çıkıyor (Fotoğraf: Kenny Holston/The New York Times)

David French / The New York Times

Bir anlamda Hunter Biden iddianamesi o kadar da dikkat çekici ya da ilginç değil. Başkanın oğluna karşı açılmış olması bir yana, bu sadece basit bir silah suçlaması ve savcılık Biden'ı haklı buluyor gibi görünüyor. Söz konusu silahı satın alırken doldurması gereken federal form olan Form 4473'te yasadışı olarak uyuşturucu kullanmadığını belirterek yalan söyledi. O zamandan bu yana, silahı satın aldığı sırada kokain de dahil olmak üzere düzenli olarak uyuşturucu kullandığını kamuoyuna açıkladı. Dolayısıyla, formda yalan söyleyerek ve silahın kendisine sahip olarak birbiriyle bağlantılı iki suç işlediğine dair çok güçlü kanıtlar var. Federal yasalar, bazı maddelerin yasadışı kullanıcılarının ateşli silah bulundurmasını yasaklıyor.

Biraz arka planın bilinmesi gerekli. 2008 yılında Yüksek Mahkeme, District of Columbia v. Heller davasını karara bağlayarak, Anayasa'nın, organize bir askeri güçte görev almaktan ayrı olarak, evinizde silah bulundurma hakkını güvence altına aldığını ortaya koydu. Ancak karar, cevapladığı kadar çok soruyu da beraberinde getirdi. Tam olarak hangi ateşli silah türleri değişiklik kapsamındaydı? Hükümetin hangi tür silah kontrol düzenlemeleri geçerliliğini koruyordu? Ve kritik olarak, Heller'dan sonra mahkemeler silah kontrol düzenlemelerine ne tür bir anayasal ölçü uygulamalı?

Karar neyi değiştirdi?

Son soru tartışmasız en önemli soruydu. Ancak Heller kararı buna karşı bir ölçü oluşturmadı. Bunun yerine, yasalara saygılı, sorumluluk sahibi vatandaşların evini savunmak için silah kullanma hakkından bahsetti. Değişikliğin, normalde geleneksel olarak yasal bir amaç için kullanılan silah türlerini koruduğunu belirtti. Buna ek olarak "Görüşümüzdeki hiçbir şey, suçluların ve akıl hastalarının ateşli silah bulundurmasına ilişkin uzun süredir devam eden yasaklara veya okullar ve hükümet binaları gibi hassas yerlerde ateşli silah taşınmasını yasaklayan yasalara veya silahların ticari satışına ilişkin koşullar ve nitelikler getiren yasalara şüphe düşürmek için alınmamalıdır" demeye özen gösterildi.

Dava yıllarca sürecek ek davaları başlattı ve Yüksek Mahkeme'nin açık bir rehberliğinin yokluğunda, alt mahkemeler ateşli silah düzenlemeleri için kendi değerlendirmelerini oluşturdular ve büyük ölçüde, sözde saldırı silahları ve yüksek kapasiteli şarjörler üzerindeki yasaklar da dahil olmak üzere çok çeşitli silah kontrol önlemlerini olduğu gibi bırakan bir tür ara inceleme uyguladılar. Yasadışı uyuşturucu kullanıcıları da dahil olmak üzere silah bulundurmaya karşı standart yasaklara dokunulmadı.

Ardından 2022 yılında, Yüksek Mahkeme eyalet silah düzenlemelerine nükleer bir bomba attı. New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen davasında mahkeme iki şey yaptı. Birincisi, İkinci Değişikliğin sadece nefsi müdafaa için evde silah bulundurma hakkını değil, aynı zamanda ev dışında silah taşıma hakkını da tesis ettiğini ortaya koydu. Ancak ev dışında silah taşıma hakkı sınırsız değildi, bu da bizi Bruen'in ikinci ve en önemli kararına getiriyor. Çoğunluk görüşünde Yargıç Clarence Thomas, silah düzenlemeleri için yeni bir anayasal ölçüt oluşturdu. Anayasal haklar için geleneksel yasal testleri uygulamak yerine, örneğin silah düzenlemelerini orta ve hatta katı incelemeye tabi tutmak gibi, bu düzenlemeler artık İkinci Değişikliğin metni ve tarihi kullanılarak değerlendirilmelidir.

Sonuç: Yasal kaos

Basit bir dille ifade etmek gerekirse bu, modern silah kontrol önlemlerinin ancak hükümet İkinci Değişikliğin kabul edildiği veya 14. Değişikliğin (İkinci Değişikliği eyaletlere uygulanabilir kılan) onaylandığı tarihte var olanlara vurgu yaparak tarihsel benzerliklere işaret edebilirse sürdürülebileceği anlamına gelir. Sonuç, oldukça basit bir şekilde yasal kaos oldu. Silah düzenlemelerinin tarihi, bugün söz konusu olan sorulara kolay tarihsel paralellikler sağlayacak kadar düzgün ve temiz değil. Amerikan hukuk doktrini, sömürge ve yeniden yapılanma dönemlerinden bu yana önemli ölçüde gelişti. Sonuç olarak, hükümet tarih ile günümüz arasında parlak bir çizgi çizemediği sürece, silah kontrol önlemleri yasal tehlike altında.

Birçok farklı mahkeme kararı var

Bruen'den sonraki federal mahkeme kararları dramatik oldu. United States v. Rahimi davasında 5. Daire, aile içi şiddet yasaklama emrine tabi olduğu halde silah bulunduran bir kişinin federal mahkumiyetini bozdu. Nisan ayında bir federal bölge yargıcı bir marihuana kullanıcısının silah bulundurma suçlamasını düşürdü. Haziran ayında, 3. Daire Temyiz Mahkemesi, federal yasanın, şiddet içermeyen bir suçlunun ateşli silah satın almak için İkinci Değişiklik haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Şimdi şiddet suçu olmayan, yasa dışı bir uyuşturucu kullanıcısı olarak bir silah satın alan Hunter Biden, yukarıdaki davaların her birinde söz konusu olan aynı federal yasa uyarınca suçlanıyor. Muhtemelen, Biden'ın bu suçlamaya karşı en iyi savunması, Bruen'in metin ve tarih testi kapsamında bu sayıya itiraz ederek bir dizi diğer ceza sanığına katılmaktır. Kazanabilir ve kazanırsa, federal silah düzenlemelerinin önemli bir unsurunun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacak.

Benim kendi görüşüm, Thomas'ın metin ve tarih değerlendirmesinin son derece yanlış yönlendirilmiş olduğu yönünde. Rahimi davasını örnek verecek olursak, ABD hukuk tarihi, kadınları aile içi şiddetten koruma konusunda açıkçası iç karartıcı. Bu uzun süreli tarihsel başarısızlık modern hukuk doktrinini belirleme gücüne sahip olmalı mı? Benzer şekilde, uyuşturucu kullanımı ve bulundurulmasına ilişkin yasaklar büyük ölçüde 20. yüzyıla dayanıyor. Modern silah hukuku, ulusumuzun yasalarını derinden kusurlu, premodern bir aşamaya geri döndürmemeli.

Bu yılın başlarında Yüksek Mahkeme, federal hükümetin Rahimi davasını dinleme talebini kabul etti ve sözlü tartışmalar 7 Kasım'da yapılacak. Mahkeme, Bruen'deki kararının en kötü yönlerinin yanlışlarını düzeltmek için bir fırsata sahip. Ancak bunu yapmadığı takdirde, muhafazakar hukuk doktrininden Hunter Biden'ın kendisinden daha fazla yararlanan çok az kişi olabilir. Sıradan silah suçlaması, silah düzenlemeleri konusunda yasal kaosun yaşandığı bir dönemde ortaya çıktı ve Yüksek Mahkeme aksini söylemediği sürece bu kaosun kazanmasını bekliyoruz.

© 2023 The New York Times Company