28 Mart 2023, Salı
Haber Giriş: 30.01.2023 16:51 | Son Güncelleme: 30.01.2023 17:58

Boğaziçi Mezunlar Derneği'nin tahliyesine mahkemeden durdurma kararı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün kira sözleşmesini yenilemediği BÜMED tesisleri bu sabah tahliye edildi. Tahliyeden saatler sonra İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi
Boğaziçi Mezunlar Derneği'nin tahliyesine mahkemeden durdurma kararı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün, mezunlar derneğinin sosyal tesislerinin kira sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurmasının ardından tesisler bu sabah tahliye edildi. BÜMED, rektörlüğün kira sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurmasının ardından hukuki sürece başvurmuştu ancak dernek Sarıyer Kaymakamlığı’nın 27 Ocak Cuma günü, sosyal tesislerin tahliye edilmesi gerektiğini derneğe resmi olarak bildirdiğini duyurdu. 

Sabah saatlerinde polis eşliğinde derneğe gelen ekipler, BÜMED'in tahliye işlemlerine başladı. BÜMED'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda mezunların kampüse girmesine izin verilmediği paylaşıldı. Tahliyeden saatler sonra İstanbul 9. İdare Mahkemesi dava konusu işlemin teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi. 

Caption

 Kararda şöyle denildi:

"Davanın durumuna ve olayın niteliğine göre; dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabilecek nitelikte olması nedeniyle:

-Davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ve ara kararı gereği yerine getirildikten ya da savunma ve ara kararına yanıt verme süreleri geçtikten sonra yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına,

-2577 sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunu'nun 20. ve 27 maddesi uyarınca savunma ve ara karara cevap verme süresinin (30) gün olarak belirlenmesine,

-Ara kararı gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğununu ve ara kararı gereğinin belirlenen sürede yerine getirilmemesi halinde yargılamanını gecikmesine sebebiyet verenler hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabileceğinin anılan idarelere hatırlatılmasına, 30-01-2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi"

"Mücadeleye devam edeceğiz"

BÜMED'in Twitter hesabından yapılan açıklamada mahkeme kararı paylaşılarak "Cebren çıkarıldık hukuken geri dönüyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Bugün Sarıyer Kaymakamlığı tarafından apar topar çıkarıldığımız tesislerimizin tahliyesiyle ilgili mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Boğaziçi camiası olarak bizleri kampüsten uzaklaştırmaya çalışanlara karşı haklı olduğumuzu biliyor ve hukukun üstünlüğüne inanıyorduk. 

"Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte olması nedeniyle" yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle hükmeden mahkeme de haklılığımızı ispatladı.  Bu kararın durdurulmasının da elbette mümkün olduğunu biliyoruz. Ancak demokratik, özgür ve özerk üniversiteye inanan bizler, Boğaziçi Üniversitesi geleneklerine sahip çıkarak öğrencilerimizle, hocalarımızla ve elbette mezunlarımızla birlikte... Boğaziçi Üniversitesi geleneklerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz, haklılığımız ispatlanana kadar mücadeleye devam edeceğiz" denildi.