19 Nisan 2024, Cuma
Haber Giriş: 04.06.2021 06:00 | Son Güncelleme: 16.02.2022 15:15

Marmara’nın öldürülmesinin 32 yıllık hikayesi

Levent Artüz Oksijen için yazdı... "1989’da arıtılmasından vazgeçilen atıklar, Karadeniz’e akar umuduyla Marmara’nın altına basıldı. Şu anda yaşadıklarımızın hepsi, bu uygulamanın sonuçlarıdır."
Marmara’nın öldürülmesinin 32 yıllık hikayesi
Hidrobiyolog Levent Artüz
MAREM (Marmara Çevresel İzleme) projesi yürütücüsü  (DAMOC 1971CAMP-Tekser 1975 doğal ekosistemi müsaade edilmez veya kontrolsüz ölçüde bozmaksızın, doğanın organik atıkları özümleme yeteneğinden yararlanmak olmalıdır  ön arıtmaPompalara ve atık suyu taşıyacak boru sistemlerine zarar gelmesini önlemek amacı ile pis sudaki iri maddeleri ve görülebilir yüzen cisimlerin birçoğunu ayırmak üzere kullanılan ve 2 cm ile 7.5 cm arasında değişen, aralıklı çubuklardan ibarettir ön arıtmakum tutucular, ızgaralar ve pompa sistemlerinden ve bunları birleştiren boru ve kanallardanAtıksu deşarjlarının Boğazdaki midye ve diğer kabuklu deniz hayvanlarının bakteriyolojik kirlenmesine yol açacağı göz önünde tutularak

Oksijen zaten kıt

Tuzladan Marmara denizine bırakılacak atıklar için, bölgedeki çözünmüş oksijen miktarı yeterli bulunmadığından ön arıtmadan sonra biyolojik arıtmaya da gerek görülmüştür iyi bir balıkçılık ortamının muhafazası için en az 5mg/lt çözünmüş oksijen gerekmektedir. Çözünmüş oksijen değerinin 1.5-2 mg/lt den az olması, balıkların çoğunun ölümüne sebep olacaktır. Çözünmüş oksijen yalnızca balıklar için değil, atık suların doğal olarak denizde çürüyüp, zararsız hale gelmesi bakımından da önemlidir. Ayrıca oksijensiz çürüme, hidrojen sülfür gazını meydana getirir ve bu gazın çok miktarı koku yarattığı gibi, balıklara da zehirlidir. Doğal çözünmüş oksijen seviyesi 5 mg/l az ise, atık su deşarjının bu seviyeyi %10’dan fazla azaltmasına müsaade edilmemelidir. Çözünmüş oksijen hiç bir şekilde 2 mg/l az olmamalıdır bir ilk karışım süreci geçireceklerdir. Atıksu, deşarj derinliğindeki daha ağır deniz suyu içerisinde karışarak yükselecektir. Atık susütunu, ya deniz yüzeyine veya çevresindeki suyun yoğunluğunun atıksu-deniz suyu karışımının eşit olduğu seviyeye yükselecektir. atıksuları, alt tabakanın her bölgesine eşit şekilde dağıtmak olanağı bulunmadığı gibi, çözünmüş oksijen yoğunluğunu her bölgede 2 mg/lt indirmek de istenen bir durum değildir.   Bu yazıda kalın olarak verilen bölümleri merek ederseniz, bunlar ister inanın ister inanmayın, söz konusu uygulamaya esas olan İstanbul Kanalizasyon Projesi Master Plan Revizyonu’ndan buraya aynen aktarılmıştır. Ayrıca, söz konusu yazı biraz daha geniş bir şekilde 1985 senesinde, yani proje devreye girmeden önce, 1997 senesinde proje devreye girdikten sonra ve 2011 senesinde farklı yayın organlarında tekrarlanmıştır, bu 4. tekrarıdır ve şu an itibarı ile geldiğimiz durum ortadadır!”Haliç gözlerimin renginde olacak  Bu kadar büyük bir proje yapılırken, mikroskobik canlıların ne önemi olabilirDAMOCCamp-TEKSERCamp-TEKSERkolektörlerarıtma

Sorun hasıraltı edildi

alt akıntının Karadeniz’e güldür güldür gittiğialt akıntının her mevsim ODTÜ kanalı yolu ile Karadeniz’e ulaştığıalt akıntının boyanarak Karadeniz’e gittiğinin ispatlandığıMarmara Denizi’nde oksijenin azalmadığımevcut kirliğin Tuna Nehri kaynaklı olduğuMarmara’da oksijen 30 yıldır azalmıyoryanan konaktan lazımlık kurtarma