13 Temmuz 2024, Cumartesi Gazete Oksijen
27.10.2023 04:37

İktisadi liberalizm tökezliyor yeni bir ekonomi-politik gerek

İktisadi ve siyasi liberalizme yönelik yaygın ve geniş tabanlı bir tepki söz konusu. Özellikle gençler sol veya sağ otoriter rejimleri tercih ediyor. Yönümüzü bulma konusunda yeni sosyal bilim araştırmalarından ve entelektüel inovasyondan öğreneceğimiz çok şey var

Francis Fukuyama 1989’da meşhur “Tarihin Sonu mu?” makalesini yayınladığında birçok Batı başkentinin o günkü ruh halini yansıtıyordu. “Ekonomik ve politik liberalizmin kesin zaferini” sezen Fukuyama hem politika belirlemeye dönük yeni görüş birliğine hem de akademinin büyük bölümünde halihazırda standart hale gelmiş yaklaşıma dayanıyordu.