23 Mayıs 2022, Pazartesi
13.05.2022 16:24

Atina Deklarasyonu ve imkansızın politikası: Hayal demek baştan yenilmektir

Yunanistanlı politikacı-ekonomist ve META 25 Partisi Milletvekili Yanis Varoufakis, İngiltere İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn ve ben bu sabah Atina’da düzenlenen bir basın toplantısıyla yeni bir Bağlantısızlar Hareketi için çağrı yaptık. Atina Bildirisi, üçümüzün de danışma kurulu üyesi olduğumuz ve dünya üzerinde yüz binlerce üyesi olan İlerici Enternasyonal adına yapıldı.Uluslararası basına da dağıtılan bildiri, Ukrayna’nın işgalini kınayarak başlıyor ve derhal ateşkes talep ederek, Avrupa Birliği, ABD ve Rusya’nın garantörlüğünde kalıcı bir barış için çağrı yapıyor. Bildirinin en önemli noktası ise bağımsız ve demokratik ulusları yeni bir Bağlantısızlar Hareketi için dayanışmaya davet etmesi.Varoufakis’in sözleriyle ‘"Bize dayatılan iki bloklu dünya düzeni sahte bir güvenlik algısı yaratıyor." Benim de ilk imzacısı olduğum metin Ukrayna’nın işgaliyle başlayan ve Avrupa kıtasına yayılmasından endişelenen savaşa karşı “Tarafsız” bir politik tutum için uluslararası bir dayanışmayı öneriyor. Yine Varoufakis’in basın toplantısındaki sözleriyle, “Bu tarafsızlık asla kurbanla faile eşit uzaklıkta olmayı ifade etmiyor. Tarafsızlığımız, dünyayı militarizm yarışına sürükleyecek iki kutupluluğa karşı politik bir tavır.” Peki neden?Jeremy Corbyn’in basın toplantısındaki sözleriyle aktaracak olursam, Putin’i yaratan da Batı’nın SSCB yıkılırken gösterdiği ‘yağmacı’ tutumdu. Tıpkı, Almanya’yı I. Dünya Savaşı sonrası ezen Versailles Barış Antlaşması koşullarının Hitler’i yaratması gibi, SSCB yıkılırken Batılı güçlerin ülkenin zenginliklerini büyük bir iştahla bölüşmesi Rus halkını aşağıladı ve bir ulus “güçlü lider” Putin’de gururunu tamir edecek bir potansiyel gördü. Corbyn’in basın toplantısında söylediği gibi bugün Avrupa’nın ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı ambargolar da Putin’in rejimini güçlendirmeye yarayacak.

Basın toplantısında sorulan sorulardan ikisi önemliydi. İki sorunun da ortak özeti şuydu: Dünya ilericileri bu kadar yorgun ve dağınıkken, üstelik karşımızdaki güçler bu kadar pervasız ve baskıcıyken yeni bir Bağlantısızlar Hareketi bir hayal değil mi?Corbyn, Varoufakis ve ben bu sorulara birbirini tamamlayan ve yakın cevaplar verdik. Sonuçta bütün bunları niye yapıyoruz, haksızlığa, zalimliğe karşı bu mücadeleyi niye veriyoruz? Çünkü doğrusu bu. Kaybetmek sanıldığı kadar önemli değil, önemli olan güzel kavga etmek. Varoufakis’in dediği gibi “Mutlak bir zafer olmayabilir ama mutlak bir yenilgi de yok.”  Ya da basın toplantısındaki kendi sözlerimi tekrar edecek olursam, “Hayatta kalmak için güçlünün yanında saf tutmak zorunda olduğumuzu düşünmek kötü ile aynı safta durmaktır. Doğrudan ve güzelden yana yapılan önerileri ‘hayal’ diye savuşturmak daha baştan yenilmektir.”

Bu akşam üçümüz Yunan Parlamentosu’nda uluslararası dayanışmaya dair konuşmalar yapacağız. Akdeniz’in kıyısından çıkan bu ses dünyada nasıl duyulacak, ne kadar yankı bulacak önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.

Atina Deklarasyonu

İlerici Enternasyonal adına danışma kurulu üyeleri Jeremy Corbyn, Ece Temelkuran ve Yanis Varoufakis tarafından yapılan çağrı beş maddeden oluşuyor. Bildirinin tam metni şöyle:

Ukrayna’ya açılan savaş, KURBANLAR İÇİN DESTEK ve yeni bir BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ gerektirmektedir

 *      İşgal, yerinden edilme ve istila mağduru her halkın yanında olduğumuz gibi, Ukrayna halkının da yanındayız.

*      Derhal ateşkes ilan edilmesini, Rus güçlerinin çekilmesini ve Birleşmiş Milletler çerçevesinde Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’nın garantisi altında kapsamlı bir Barış Anlaşması imzalanmasını talep ediyoruz.

*      Uluslararası Hukuk’a ve etnik köken, din vb. ayrımı gözetilmeden tüm haklarının korunması ve güvenli bir yer sağlanması gereken mültecilere saygı gösterilmesinde ısrar ediyoruz.

*      Dünyanın; azgın militarizme, modern kitle imha silahlarına ve Yeni Soğuk Savaş’a yatırım yapan rakip bloklar tarafından bölünmesine karşı çıkıyoruz.

*      Kalıcı barışın sadece tüm askeri blokların tansiyonu düşüren, özgürlükleri genişleten, fakirlikle savaşan, sömürüyü sınırlayan, sosyal-çevresel adalet peşinde koşan ve bir ülkenin diğer üzerindeki hakimiyetini ortadan kaldıran, kapsayıcı bir uluslararası güvenlik çerçevesi ile sağlanabileceğine inanıyoruz. 

Bu düşüncelerle, tüm dünyadaki demokratlara yeni bir BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ içerisinde güçlerini birleştirme çağrısında bulunuyoruz. Bu bağlamda TARAFSIZ, DEMOKRATİK VE BAĞIMSIZ ULUSLARIN birlikte çalışmasını; kalıcı barışa ve İKLİM FELAKETİNİN önüne geçen, küresel olarak paylaşılan refah için şartları yaratma fırsatını yeni nesle miras bırakan bir dünyaya giden yol olarak görüyoruz.

THE PROGRESSIVE INTERNATIONAL

adına Jeremy Corbyn, Ece Temelkuran & Yanis Varoufakis