02 Nisan 2023, Pazar
07.03.2021 14:47

Salgında kadınlar yoksullaştı ve daha çok şiddet gördü

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği'nin Covid-19 salgınının kadınların durumuna etkisi hakkındaki araştırmasının sonuçları belli oldu

Oksijen’in ilk sayısında, IMF Strateji, Politika ve  İnceleme Dairesi Başkanı Ceyla Pazarbaşıoğlu’nun “Pandemi en çok kadınları ve yaşlıları tehdit ediyor” açıklamasına, 4’üncü sayıda ise dünyanın önde gelen liderlerinin ve BM Genel Sekreteri’nin dünya nüfusunun neredeyse yarısının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını, kadınların ise pandemiden en çok etkilenenler olduğunun altını çizdiği ortak makaleye yer vermiştik.

Salgın süresince Türkiye’de yapılan en çarpıcı araştırmalardan biri de bu konuda oldu. Kadının İnsan Hakları–Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) tarafından Covid-19 salgınının etkilerini ortaya koymak amacıyla Türkiye’nin 81 ilinden 1.201 kadınla görüşülerek araştırma yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, pandemide kadınların yüzde 73'ü ekonomik sorun yaşadı. Salgın öncesindeki bir yıl içinde eşi veya partneri olan kadınların yüzde 97si, salgın sonrasında ise yüzde 96sı en az bir kez eşi veya partneri tarafından şiddete maruz kaldı. Bu sonuçlar aynı zamanda, salgından kadınların genel sağlık durumunun olumsuz etkilendiğini ancak asıl çarpıcı sonucun kadınların ruh sağlıklarındaki değişimde olduğunu gösterdi. Salgın öncesi ruh halini iyi “çok iyi ve iyi” olarak tanımlayan kadınların oranı yüzde 79 iken, bu oran salgın sonrasında yüzde 30a düştü.

Kadınların yüzde 73’ü ekonomik sorun yaşıyor

Araştırmaya göre, her üç aileden birinin salgın sebebiyle ekonomik olarak sarsıldığı görüldü. Salgın nedeniyle hanelerin yüzde 34’ünde en az 1 kişi işten çıkarıldığını, ücretsiz izne çıkarıldığını ya da işinin durduğunu söyledi. Salgın öncesinde ekonomik durumunu “orta halli” olarak tanımlayan kadınların oranı yüzde 86 iken, salgın sonrası bu oran yüzde 66ya düştü. Aradaki yüzde 20lik kesim ise durumunu yoksul veya çok yoksul olarak tanımlamaya başladı. Salgın başladıktan sonra kadınların yüzde 73’ü ekonomik sorun yaşadığını belirtti. Ekonomik sıkıntı yaşayan her 100 kadından 12si kamu kurumlarından yardım aldığını; 41i aile ve akraba, arkadaş ya da bankalara borçlandığını; 11i birikimlerini harcadığını; 15i ise masraflarını kıstığını ifade etti.

Evin yükü arttı

Salgın öncesi kadınların yüzde 16sı evdeki işlere 4 saat ve üzeri zaman ayırırken salgın döneminde oran yüzde 42ye çıktı. Her 100 kadından 72si bakım ve ev işleriyle ilgili zorluk yaşadıklarını söyledi.