17 Temmuz 2024, Çarşamba Gazete Oksijen
05.07.2024 04:30

Liberaller panikte

FT’nin dış politika başyazarına göre ABD ve Fransa’da merkezciler ve liberaller (özgürlük yanlıları) tam bir panik havasında. Üstelik milliyetçi popülizm artık geçici bir sapmadan ziyade Batı siyasetinin kalıcı, hatta belirleyici bir özelliği gibi görünüyor. Sağ-sol ayrımı yerini liberal enternasyonalistler ile popülist milliyetçiler arasındaki yeni ayrıma bıraktı. Ancak Amerikan ya da Fransız demokrasisini yıkmak o kadar da basit bir iş olmaz. Üstelik seçmenler popülizmi iktidarda görür görmez hayal kırıklığına uğrayabilirler. Önerdikleri basit çözümler, uygulamaya konulduğunda başarısız oluyor. Fakat ne yazık ki onların aptallıklarının sonuçları tüm dünyada hissedilecektir