04 Aralık 2023, Pazartesi
10.06.2022 04:30

Doğa insana küsmüş insanın haberi olmamış

Terk edilmiş şehirler. Aç ve susuz; yollara ve birbirine düşmüş milyonlar. Ölümcül, şifasız salgınlar. Bu distopik klişeler hiç olmadığı kadar yakın olabilir mi?

Arkeolojik kayıtlara göre bugünkü Endonezya’da yaşam 2 milyon yıllık geçmişe sahip. Türümüz “homo sapiens”in bölgedeki izleri Milattan Önce 43 bin yılına dayanıyor. Tarım destekli medeniyeti ise Milattan Önce 8. yüzyıla kadar takip etmek mümkün. Ülke tarihi boyunca batıdan Avrupalı devletlerin, doğudan Japonya’nın işgallerine maruz kalmış. Ardından sömürge idaresi dönemi gelmiş....