01 Nisan 2023, Cumartesi
27.01.2023 04:30

Organik zekanın yapay gübresi

Popüler örneklerle milyonların kullanımına sunulan yapay zeka hizmetleri, şeffaflıktan uzak algoritmalarıyla bilginin ve hakikatın inşasındaki yeni risk faktörüne dönüşebilir

Biyolojik tür olarak “Homo sapiens” olarak adlandırılan insan, Siyaset Bilimci ​​Hannah Arendt (ve Filozof Max Scheler) tarafından ikinci bir tanıma daha kavuşur: “homo faber”. Türkçeye “alet yapan / zanaatkar insan” olarak çevirebiliriz. Normal şartlarda doğada varlığını sürdürebilmesi dahi mucize olan insanın bilgi ve becerisini kullanarak ürettiği aletler ile yeryüzünün egemeni oluşunu açıklar.İnsan ve...