25 Temmuz 2024, Perşembe Gazete Oksijen
Haber Giriş: 09.07.2024 20:45 | Son Güncelleme: 09.07.2024 20:57

Madenciler ‘KİT Reformu’na karşı çıktı: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek yetkili konumuna gelmesi kabul edilemez

Sivil toplum kuruluşları ve Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) oluşturduğu Zonguldak Platformu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın KİT Reformu adı altında yürüttüğü çalışmaya tepki gösterdi. GMİS Genel Başkanı Yeşil "Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek yetkili konumuna gelmesi kabul edilemez" dedi
Madenciler ‘KİT Reformu’na karşı çıktı: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek yetkili konumuna gelmesi kabul edilemez

Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşları ve Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) oluşturduğu Zonguldak Platformu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 'Kamu İktisadi Teşebbüsleri Reformu' adı altında yürüttüğü çalışmaya tepki gösterdi. Platform adına açıklama yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Ülkemizin vazgeçilemez stratejik kuruluşları bile finansal temele dayalı, kârlılık esası ve piyasa şartlarına göre yönetim anlayışının hakim olacağı birer şirkete dönüştürülecektir. Bu durumda piyasa şartları ve kârlılık göz önüne alınacak, tamamen veya parça parça KİT’lerin özelleştirilmesinin, kârlılığı düşükse kapatılmasının önü açılmış olacaktır. Bu derecede önemli milli kaynakları üreten stratejik kamu kurum ve kuruluşlarına, kâr-zarar mantığıyla bakılamaz. Halkın malı olan, ülkemizin vazgeçilemez stratejik kurumları, piyasa şartlarına ve uluslararası tekellerin kontrolüne hiçbir şekilde ve asla terk edilemez” dedi.

GMİS Genel Başkanlığı Şemsi Denizer Toplantı Salonu’nda, Zonguldak Platformu olarak sivil toplum kuruluşları ve GMİS üyesi madenciler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın KİT’lerin yapısını değiştirmeyi hedeflediği olarak açıklanan reform paketine karşı bir araya geldi. Zonguldak Platformu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, il ve ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri destek verdi. Yüzlerce madenci salonda sıklıkla ‘Madenler halkındır satılamaz’ ve ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ sloganları atarak alkış ve ıslıklarla reform paketine tepki gösterdi.

"KİT'lerde tüm kontrol bakanlığa geçecek"

Platform adına açıklama yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetimin kontrolü altında olan 19 Kamu İktisadi Teşebbüsü için KİT Reformu adı altında bir çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Kamuoyuyla paylaşılmış bir tasarı olmamasına rağmen, detayları ortaya çıkan taslağa göre; KİT’lerde Yönetim Kurulu üye sayısı 7’ye çıkarılacak ve bu üyelerin 4’ünü Hazine ve Maliye Bakanı atayacak. Yönetim Kurulu Başkanı da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği isimler arasından atanacak. Bu durumda KİT’lerde tüm kontrol ve yönetim doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçecek” dedi.

"KİT’lerin özelleştirilmesinin önü açılacak"

KİT yönetiminin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçmesiyle uzmanlığı bulunan bakanlıkların yetkisi ve görevi dışına çıkacağını belirten Yeşil, “Enerji ve Madencilik özelinde, yetkili bakanlık olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, neredeyse bir şube müdürlüğü konumuna getirilecektir. Ülkemizin vazgeçilemez stratejik kuruluşları bile finansal temele dayalı, kârlılık esası ve piyasa şartlarına göre yönetim anlayışının hakim olacağı birer şirkete dönüştürülecektir. Bu durumda piyasa şartları ve kârlılık göz önüne alınacak, tamamen veya parça parça KİT’lerin özelleştirilmesinin, kârlılığı düşükse kapatılmasının önü açılmış olacaktır” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KİT’lerin uzmanlığının uyuşmayacağını ifade eden Yeşil, “Madencilik sektörünü yönetmek ve madencilik politikalarını belirlemek; uzmanlığı tekniğe dayanan, ekonomik ve yönetimsel düzeneklerin işletiminde etkin görev üstlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görevidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, uzmanlık alanı dışındaki KİT’lerin yanı sıra, madencilik politikaları ve maden işletmelerinin yönetimi konusunda da tek yetkili, tek karar verici ve tek düzenleyici konumuna gelmesi asla kabul edilemez” diye konuştu.

"Ülkenin stratejik kurumları piyasa şartlarına terk edilemez"

Yaşanan enerji temelli savaşların, taşkömürünün stratejik önemini ortaya koyduğunu hatırlatan Yeşil, “Enerji temelli savaşlar, dönem dönem yaşanan enerji ve tedarik krizleri, taşkömürü gibi stratejik bir kaynağın önemini daha da arttırdı. Bu derecede önemli milli kaynakları üreten stratejik kamu kurum ve kuruluşlarına, kâr-zarar mantığıyla bakılamaz. Halkın malı olan, ülkemizin vazgeçilemez stratejik kurumları, piyasa şartlarına ve uluslararası tekellerin kontrolüne hiçbir şekilde ve asla terk edilemez. Stratejik öneme sahip kamu kuruluşlarının tartışmasız şekilde, tamamen kamu kontrol ve sektör uzmanlarının yönetimiyle işlev görmelerinin; ülkemizin gerek ekonomik, gerek sanayi, gerekse siyasi bağımsızlığının şartı olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Mücadelelerinde kararlı oldukları mesajını vererek TTK’nin vazgeçilemez olduğunu vurgulayan Yeşil, şöyle konuştu: “Bu nedenlerle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlamakta olduğu tasarıya bugün buradan bir kez daha hep birlikte ‘Hayır’ diyoruz. KİT Reformu adı altında hayata geçirilmeye çalışılan girişimlerden derhal vazgeçilmelidir. Bu birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza mücadelemizle; kurumlarımız, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine oynanan her oyunu bozacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

Kaynak: DHA