01 Nisan 2023, Cumartesi
Haber Giriş: 30.01.2023 11:12 | Son Güncelleme: 30.01.2023 14:35

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifi TBMM'de

EYT düzenlemesi meclise sunuldu. 4 maddelik kanun teklifine göre Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifi TBMM'de

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 

AK Parti ve MHP milletvekilleri ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin imzasını taşıyan teklif, 4 maddeden oluşuyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek. İlk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler ile il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Gerekçeden

Genel gerekçede, 8 Eylül 1999'dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999'dan sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptıkları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Çalışma hayatının desteklenmesi için yaşlılık veya emekli aylığı alan kişilerin çalışma hayatına devam etmek istemeleri durumunda, bu kişilerin kayıtlı istihdamlarının teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla sigorta prim teşviki verilmesinin, işçilerin emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu olarak feshini gerektiren hükümlerin yürürlükten kaldırılmasının, iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Cumhur İttifakı milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle ilgili öne çıkan başlıklar şöyle:

- 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden faydalanacak
- EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak
- Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek
- Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek
- Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak
- EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek
- Teklifin bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınması, gelecek hafta da Genel Kurulda yasalaşması öngörülüyor
- Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek
- Emeklilik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek
- 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak

"Haftaya yasalaşmasını öngörüyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu düzenlemenin ayrıntılarına dair açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin dört maddeden oluştuğunu belirten Akbaşoğlu, "EYT platformlarımız yaş şartının düzenlenmesini talep etmişti. İlk düzenlememiz bunu kaldırmak oldu. Prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan emekli olabilme haklına sahip olacak" dedi. 

Akbaşoğlu ayrıca çalışan emekliler için 5 puan destek primi verileceğini belirtti. Ayrıca düzenlemeye göre taşerondan kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı da kaldırılıyor. Akbaşoğlu, yasayı bu hafta komisyonda görüşmeyi planladıklarını aktararak, "Haftaya Salı ya da Çarşamba yasalaşmasını öngörüyoruz" dedi.