01 Nisan 2023, Cumartesi
17.03.2023 04:30

Dünyaya da ilham verecek yeni bir modele ihtiyaç var

Bugün muasır medeniyetle, güçler ayrılığıyla, hukukla, Cumhuriyet’in temel kurumlarıyla sorunları olan bir iktidar ve her gün daha da derinleşen ve yayılan bir yıkımla karşı karşıyayız. Bu kez hedef dünyayı yakalamak değil dünyaya da ilham verecek yeni bir hikayeyi hep beraber yazmak

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı’nın ve müttefiklerinin yenilişi Osmanlı’nın çöküşüne, Anadolu’nun işgaline yol açmıştı. Yaşanan yalnızca bir savaş ve yenilgi değildi. İnsanlığın sanayi toplumuna geçişinin son evresi, tarım toplumunun sanayi toplumuna, feodal nizamının ulus devletlere doğru değişimiydi de. Ulus devlet modeli etnik kimliğe, milliyetçiliğe dayalı, tektipli...