08 Ağustos 2022, Pazartesi
10.06.2022 04:30

Fil de sürtük de hanenin içinde

Bu memleketin insanı bireysel hayatı ile ortak hayatı iki ayrı evrende yaşar. Önceliği hanenin dirlik düzenidir. Şimdi o hanenin dirlik düzeni, geçimi risk altında. Adeta fil evin içinde

Cumhuriyet ile ülkenin iki temel hedefi olmuş, kalkınmak ve modernleşmek. Birisi ekonomik hedef, diğeri toplumsal dönüşüm. O günün koşullarında ekonomik aktör ve dinamikler yeterli, hatta hiç olmadığı için ekonomik kalkınmanın lokomotifi devlet olmuş. Toplumsal dönüşüm için eğitim, laiklik, hukukun üstünlüğü gibi meselelerde, dağılmış bir imparatorluktan yeni bir ülke ve toplum olabilmenin ana...