30 Mayıs 2024, Perşembe Gazete Oksijen
11.08.2023 04:35

Mesele tabii ki yalnızca ağaç değil beka meselesi

İktidar ve entelektüel destekçilerinde Türkiye’de iklim krizi ile mücadelenin gelir kaybına neden olacağı ve kalkınma hedefleriyle çelişeceği kanısı yaygın. Bu elbette ideolojik ve siyasi bir tercih olabilir. Oysa bilimsel çalışmalar, Türkiye enerjide yenilenebilir kaynaklara geçip, tarım ve sanayide yerküre ve coğrafyayla uyumlu politikalar yürüterek, ulusal gelirde yüksek bir artış sağlayabileceğini gösteriyor