23 Nisan 2024, Salı Gazete Oksijen
13.05.2022 04:30

Yolsuzluk algısı ve büyük kirlenmişlik

Türk toplumunun yüzde 74’ü son iki yılda ülkede yolsuzluğun arttığını düşünüyor, yüzde 67’si de gelecek iki yılda daha da artacağını… Toplumun yüzde 60’ı hükümeti yolsuzlukla mücadelede başarısız buluyor

Uluslararası Şeffaflık Derneği şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini hâkim kılmayı amaçlayan, yolsuzluktan arındırılmış bir toplum vizyonuyla çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Çalışma ilkeleri olarak, demokrasiye inanıyor, açık ve şeffaf bir toplum hedefinin demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu kabul ediyor, tek tek kişi ve olaylara odaklanmak yerine yolsuzluğun temel ve sistemik nedenleri ile mücadele etmeyi hedefliyor.