03 Mart 2024, Pazar
07.01.2022 04:40

Köpeklerle tanışmak özen ister

Hayvanların bir dili var ve onlarla doğru iletişimi herkes öğrenebilir. Özellikle çocuklardan başlanmalı, hatta bu konu müfredata eklenmeli

Hayvanların yaşam haklarına saygı duymamızın daha da önem kazandığı bu dönemde farkındalıklarımızı ve bilinç düzeyimizi artırmamız gerekirken, onları doğru tanıtarak hayvan sevgisini de aşılamalıyız. Burada en temel konu her zaman dediğim gibi eğitim, eğitim ve eğitim... Öncelikli olarak çocuklar ve gençler hedef alınarak hayvanlarla doğru iletişim konusunda eğitimler verilmelidir. Hatta bunun müfredata eklenmesi çok ütopik gözükse de önümüzdeki günlerin umut vaat edeceğinin göstergesi de olabilir. Neden olmasın? Olmalı da... Bu çok elzem bir konu... Çünkü bu dünyada kendinden başka da yaşam hakkı olan canlılarla doğru iletişim içerisinde olamayan bir neslin, insanlara karşı da iletişimde eksik kalacağını düşünüyorum. Vicdan, merhamet ve empati olmazsa olmaz. Biz bu konudaki ilk adımları geçen hafta Semtpati projesi kapsamında bir gün Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde 7-10 yaş arası çocuklarla, bir gün de Koç Okulu lise öğrencileriyle “Köpeklerle Doğru ve Güvenli İletişim” workshop'unda bir araya gelerek atmış olduk. Bu konudaki öncü duruşları ve hassasiyetleri dilerim herkese örnek olur. Hayvanları doğru ifade edebilmiş olmak, onların dilini aktarabilmek benim için çok değerliydi.