02 Haziran 2023, Cuma
05.08.2022 03:36

Veriler stokçuluk konusunda kimi haklı çıkarıyor?

İSO'da çıkan tartışmada kimin haklı olduğunu verilerle açıklamak kolay değil. Milli gelir verilerine göre 2020'nin son çeyreğinden 2022'nin ilk çeyreğine kadar 6 çeyrektir stoklar azalıyor. MB'nin Temmuz 2022 tarihli son mamul mal stok anketine göre ise kur krizinden bu yana stoklar artışta

Sözlük anlamı “toplumsal birimler arasında bilgi, anlam, duygu ve düşünce alışverişi sağlamak” olan iletişim, her birey için olduğu gibi, her kurum için de kritik önemdedir. Bu bağlamda, özellikle Merkez Bankası’nın 2001 krizi sonrası yeni finansal yapılanmada iletişim politikasına özel önem vererek ve zaman içinde kullandığı iletişim kanalı çeşitliliğini artırarak piyasalarla olan...