10 Aralık 2023, Pazar
17.11.2023 04:30

En doğal kaynağın peşinde

Şehirlere kayan yaşamla çevremizi kuşatan kalabalıklar sayımızın hızla azalmakta olduğu gerçeğini gizliyor. Yeni yarış, nitelikli insanları avlayabilmek üzerine

Vaktiyle Türkiye’deki düzenli / düzensiz göçmen ve mültecilerin eğitim ve istihdamıyla ilgili çalışmalar yürüten bir (Türk) sivil toplum kuruluşunun lideriyle sohbet ediyordum. Tamamı Gaziantep’te kümelenen yabancı ülkelere ait “rakip” oluşumların, o dönem tamamına yakını Suriyelilerden oluşan bu kitle için nasıl bir yarış halinde olduğunu anlatıyordu. Ülkelerin siyasi ve vicdani kotalarını...