25 Temmuz 2024, Perşembe Gazete Oksijen
05.07.2024 04:30

Doğanın ortasında doğayla konuşarak

Baksı Müzesi’nin Gel Zaman Git Zaman sergisi, yöresel ve evrensel kültür sanat mirasını gelecek kuşaklara aktarma misyonunu izleyiciye sunuyor

Bayburt’a bağlı Bayraktar, eski adıyla Baksı köyünü sanatçı Hüsamettin Koçan vasıtasıyla tanıdık. İnsanın doğduğu köyün karşı yamacında bir müze hayali kurması ve bunu gerçekleştirmesi çok rastlanır bir gerçeklik değil. Köklerle bağ kurmanın türlü yolu var: Kitap, beste, resim, film gibi yaratıcı aklın kıvrımları vasıtasıyla anlatılar yaratabilir, dünyanızı dünyalarla buluşturabilirsiniz. Böylece mekân ve zaman “şeyler” vasıtasıyla birbirine bağlanıp varlık hakkında konuşmaya başlar. Baksı Müzesi de kurulduğundan beri hem içinde doğduğu coğrafyayla hem de o coğrafyanın geçmiş ve şimdisiyle temas eder ve gelecek hakkında düşler kurar, projeler üretir. Böylece mekân, zaman ve varoluş arasındaki derin ilişki, yeryüzü ve canlılıkla ilgili tüm sorular/cevaplar kendini doğaya teslim etmiş bir müzede çoğalıp durur.