09 Aralık 2022, Cuma
30.09.2022 04:30

Yaşlılık bir hastalık olarak ele alınabilir mi?

Tüm metabolik hastalıklar, diyabet, Alzheimer, demans, otoimmün hastalıklar ve kanserler yaş ilerledikçe artıyor. Yaşlanmayı yavaşlatmak için çok sayıda çalışma var. Bu hafta en kapsamlısı üzerinden konuyu kavramaya çalışacağız...

Sağlıklı olarak uzun yaşayan insan grupları incelendiğinde, bu grup insanlara ‘centenarian’lar denir, hastalanmadan yaşadıkları zaman diliminin ortalamadan 10-20 yıl daha uzun olduğu görüldü. Yani bu insanlar uzun yaşamanın ötesinde ileri yaşlarını da sağlıklı yaşıyorlar. Bu fark, yaşlanmanın bir hastalık olarak ele alınabileceği mantığını bize gösteriyor. Bunu ispat amacıyla TAME isimli çok...