21 Nisan 2024, Pazar
01.03.2024 04:30

Katırlar Satırlar Tercihler

Zurnanın zırt dediği ve on bilemediniz on beş yıl sürecek bir döneme giriyoruz. Pandemi sonrası iyice tetiklenip açığa çıkan ekonomik çalkantı ve yüksek enflasyon, içine kapanma ve totaliterleşme, teknolojik üssel gelişme ve öngörülemez kapsama alanı, tarihi bir kırılma noktasını getiriyor. Bütün dünya için. Her ülke için. Her kurum için. Her birey için. Seçim her yerde. Kaçınılmaz. Bu seçim daha çok kırk katır ile kırk satır arasında (Bu kırk rakamının da enflasyondan etkilenip artmış olması kuvvetle muhtemel). İkinci Dünya Savaşı temelli düzenin, öğretilerin, yapıların, işleyişin, sistemin sonuna gelindi. O savaşların da sebepleri olan ekonomik çöküşten, kaynak erişiminden, güç dağılımından savaşsız olarak kurtulabilmek gerek. O savaşlarda milyonlarca insan ölse de öyle bir teknolojik sıçramaya erişildi ki sonrasındaki altmış-yetmiş yıl çok büyük gelişme ve ilerleme kaydedilebildi. Bu defa teknoloji, savaştan öte ve önce gelişti. Olası savaşı göze alacak maliyet analizlerinin pozitif çıkma şansı herkes için pek az. Bu durumda üretimin artması ve özellikle de her seviyede refah paylaşımının makulleşmesi gerek. Bu makulleşme de teknolojinin erişimi ve yaratacağı olanaklar doğrultusunda gelişebilir. Teknoloji odaklı kırılmadan doğabilecek fırsatlardan yararlanabilmek dönüşüme uyum için her alan ve konuda gerekenleri yapmaktan geçiyor.