23 Şubat 2024, Cuma
09.12.2022 22:02

“Zombilerin Şafağı” sona erdi

Sürdürülemez borçlanma oranlarının infilakı birçok borçluyu yani haneleri, şirketleri, bankaları, gölge bankaları, hükümetler ve hatta ülkeleri düşük faizlerle ayakta kalan ancak borcunu ödeyemeyecek “zombilere” dönüştürdü. Fakat enflasyon bu dönemi sona erdirdi

Dünya ekonomisi geçtiğimiz on yıllardaki bütçe açığı, borçlanma ve kaldıraç patlamasının ardından eşi görülmemiş bir ekonomik, mali ve borç krizi yumağına doğru ilerliyor. Özel sektörde haneleri (konut kredisi, kredi kartı, araç kredisi, bireysel kredi), işletme ve şirketleri (banka kredisi, tahvil borcu ve özel borçlar) ve finans sektörünü (banka ve banka dışı kurumların borçları) kapsayan bir borç dağı söz konusu. Kamuda ise merkezi, vilayet ve yerel hükümet tahvillerini ve diğer resmi borçları, ayrıca peşin ödemeli emeklilik planları ve sağlık sistemi gibi örtük borçları kapsıyor. Toplumlar yaşlandıkça hepsi daha da büyüyecek.