23 Nisan 2024, Salı Gazete Oksijen
Haber Giriş: 05.04.2023 20:31 | Son Güncelleme: 05.04.2023 20:37

IMF'den jeopolitik ayrışmanın finansal istikrar risklerini artırabileceği uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), jeopolitik gerilimlerin neden olduğu finansal ayrışmanın, sermayenin sınır ötesi tahsisini, uluslararası ödeme sistemlerini ve varlık fiyatlarını etkileyerek küresel finansal istikrar için potansiyel olarak önemli etkilere sahip olabileceğini kaydetti
IMF'den jeopolitik ayrışmanın finansal istikrar risklerini artırabileceği uyarısı

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ile Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun analitik bölümlerini yayımladı. Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun ilgili bölümünde, büyük ekonomiler arasında artan jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomik ve finansal ayrışmayla ilgili endişeleri artırdığı aktarıldı.

Raporda, "Jeopolitik gerilimlerin neden olduğu finansal ayrışma, sermayenin sınır ötesi tahsisini, uluslararası ödeme sistemlerini ve varlık fiyatlarını etkileyerek küresel finansal istikrar için potansiyel olarak önemli etkilere sahip olabilir." denildi.

Uzun vadede makro-finansal oynaklığı şiddetlendirebilir

Büyük ortak ülkelerle jeopolitik gerilimlerin artmasının sınır ötesi sermaye akışlarında ani bir tersine dönüşe neden olabileceğine dikkati çekilen raporda, bunun etkisinin gelişmiş ekonomilerden çok yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler için daha belirgin olduğu kaydedildi. Raporda, "Bu durum, bankaların fonlama maliyetlerini artırarak, karlılıklarını azaltarak ve özel sektöre verdikleri kredileri azaltarak makro-finansal istikrar riskleri oluşturabilir" ifadesi kullanıldı.

IMF'nin raporunda, jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan daha büyük finansal ayrışmanın, olumsuz iç ve dış şoklar karşısında uluslararası risk çeşitlendirme fırsatlarını azaltarak uzun vadede makro-finansal oynaklığı şiddetlendirebileceği kaydedildi.

Sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç var

Raporda, politika yapıcıların; jeopolitik gerilimlerdeki artışla ilişkili potansiyel finansal istikrar risklerinin farkında olmaları gerektiği, kaynakları bunların belirlenmesine, ölçülmesine, yönetilmesine ve hafifletilmesine ayırması gerektiği aktarıldı. Raporda, denetçilerin, düzenleyicilerin ve finans kurumlarının, artan gerilimlerin finansal sisteme nasıl aktarılabileceğini daha iyi anlamak için stres testleri ve senaryo analizlerini kullanan sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Ayrıca, IMF yetkilileri tarafından konuya ilişkin kaleme alınan bir blog yazısında da artan gerilimlerin sınır ötesi sermaye çıkışlarını tetikleyebileceği ve makro-finansal istikrarı tehdit edecek belirsizliği artırabileceği belirtildi.

Yazıda "Jeopolitik gerilimler finansal bir kanal üzerinden finansal istikrarı tehdit ediyor. Finansal kısıtlamaların getirilmesi, artan belirsizlik ve gerilimin artmasıyla tetiklenen sınır ötesi kredi ve yatırım çıkışları, bankaların borç çevirme risklerini ve fonlama maliyetlerini artırabilir. Ayrıca, devlet tahvillerindeki faiz oranlarını yükselterek bankaların varlıklarının değerini azaltabilir ve fonlama maliyetlerini artırabilir." ifadeleri kullanıldı.

Jeopolitik blokların neden olduğu doğrudan yabancı yatırım ayrışması büyük çıktı kayıplarına neden olabilir. Öte yandan, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun yayımlanan bölümünde de tedarik zinciri aksamaları ve artan jeopolitik gerilimlerin jeoekonomik ayrışmanın riskleri ile potansiyel faydalarını ve maliyetlerini politika tartışmasının merkezine getirdiği aktarıldı.

Uzun vadede jeopolitik blokların ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan yabancı yatırım ayrışmasının büyük çıktı kayıplarına neden olabileceği kaydedilen raporda, küresel entegrasyonu korumaya yönelik çok taraflı çabaların doğrudan yabancı yatırım ayrışmasının büyük ve yaygın ekonomik maliyetlerini azaltmanın en iyi yolu olduğu vurgulandı.