01 Nisan 2023, Cumartesi
Haber Giriş: 17.03.2023 11:07 | Son Güncelleme: 17.03.2023 11:37

Türkiye'deki yaşlıların mutluluk kaynağı aileleri

Türkiye'de genel mutluluk düzeyi orta seviyede olan yaşlı bireylerin oranı yüzde 28,6 iken mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 13,7 oldu. Yaşlıların en önemli mutluluk kaynağı yüzde 59,5 ile aileleri, yüzde 21,7 ile çocukları oldu
Türkiye'deki yaşlıların mutluluk kaynağı aileleri

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yaşlı nüfus içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı 2017'de yüzde 19,6 iken 2021'de yüzde 14,4'e düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı yüzde 22,3, yaşlı erkeklerin oranı yüzde 4,2 oldu.

Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2017'de bu grubun yüzde 44,5'i ilkokul mezunu, yüzde 6'sı ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu, yüzde 6,3'ü lise veya dengi okul mezunu, yüzde 6,2'si yükseköğretim mezunu iken 2021'de ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 46,5'e, ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı yüzde 8,5'e, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı yüzde 8,6'ya, yükseköğretim mezunu olanların oranı yüzde 7,9'a yükseldi.

Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Bitirilen tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.

Yaşlı nüfusta medeni durum

Yaşlı erkek nüfusun 2022'de yüzde 1,3'ünün hiç evlenmemiş, yüzde 83,7'sinin resmi nikahla evli, yüzde 3,8'inin boşanmış, yüzde 11,2'sinin eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun yüzde 2,8'inin hiç evlenmemiş, yüzde 46,1'inin resmi nikahla evli, yüzde 4,2'sinin boşanmış, yüzde 46,9'unun ise eşi ölmüş olduğu belirlendi.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2017'de Türkiye geneli için yüzde 20,1 iken 2021'de yüzde 21,3 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2017'de yüzde 15,5 iken 2021'de 11,4'e düştü.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde yoksulluk oranı 2017'de yüzde 13,5 iken 2021'de yüzde 9,9 olarak belirlendi. Yaşlı kadınlarda yoksulluk oranı ise 2017'de yüzde 17 iken 2021'de yüzde 12,6 olarak kayıtlara geçti.

Yaşlı nüfusun iş gücüne katılma oranı 2017'de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için yüzde 52,8 iken 2021'de yüzde 51,4 oldu. Bu oran yaşlı nüfus için 2017'de yüzde 12,2 iken 2021'de yüzde 11,3 olarak hesaplandı. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkek nüfusta 2021'de yüzde 18,6 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 5,4 olarak belirlendi. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2017'de yüzde 2,2 iken 2021'de 3 olduğu görüldü.

İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 4 kat arttı

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranı 2022'de yüzde 49,7 iken bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler için yüzde 57,7'ye çıktı. Genel mutluluk düzeyi orta seviyede olan yaşlı bireylerin oranı yüzde 28,6 iken mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 13,7'de kaldı.

Yaşlı bireylerin 2017'de en önemli mutluluk kaynağı yüzde 65,8 ile aileleri, yüzde 16,5 ile çocukları, yüzde 7,2 ile eşleri, yüzde 6,4 ile torunları iken 2022'de yüzde 59,5 ile aileleri, yüzde 21,7 ile çocukları, yüzde 7,3 ile eşleri ve yüzde 7 ile torunları oldu.

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2017'de yüzde 11,3 iken bu oran 2022'de yüzde 36,6'ya yükseldi.

İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla internet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2022'de yüzde 43,8 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 30,3 oldu.