13 Nisan 2024, Cumartesi
Haber Giriş: 11.06.2021 04:30 | Son Güncelleme: 16.02.2022 15:15

Marmara’nın derdini 22 maddelik plan çözer mi?

Müsilaja teslim olan Marmara için hazırlanan eylem planını, alanında uzman isimler Oksijen’e değerlendirdi. Bu plan bu denizi kurtarır mı, işte madde madde yanıtları
Marmara’nın derdini 22 maddelik plan çözer mi?
Çağatay Bayraktar
  1: Kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmaları için Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak.Artüz: Sarı:2: Üç ayda Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı hazırlanacak.Gazioğlu: Salihoğlu:
Cem Gazioğlu
Cem Gazioğlu
3: Marmara’nın tamamı koruma alanı olarak belirlenecek.Artüz: Gazioğlu: 4: Yüzeydeki müsilaj, yüzey temizleme tekneleriyle temizlenecek.Salihoğlu:  Sarı: 5: Atık su tesislerinin tamamı 3 yıl içerisinde ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek. Hedef, denize giren azot miktarı yüzde 40’a düşürmek.Artüz: Gazioğlu: Öztürk:  
Barış Salihoğlu
Barış Salihoğlu
6: Atık su arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ay içerisinde tekrar düzenlenecek.Salihoğlu:Sarı: 7: Arıtılan geri suların geri kazanımı için finansal destek sağlanacak. Şu anda yüzde 3.2 olan arıtılarak yeniden kullanılan su oranı 2023 yılında yüzde 5’e, 2030’da ise yüzde 15’e çıkarılacak.Öztürk: 8: Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB’lerin ileri arıtma teknolojilerine geçişi sağlanarak denetimler uygulanacak.Artüz:9: Atık su arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini kolaylaştırmak için kamu-özel sektör iş birliği sağlanacak.Artüz: 10: Gemilerin atık sularına yönelik üç ay içerisinde düzenleme yapılacak. Atıkları, Boğaz girişlerinde atık alma gemilerine veya atık kabul tesislerine vermeleri sağlanacak. Gazioğlu:11: Tersanelerde temiz ve çevreci teknikler yaygınlaştırılacak.Öztürk:
Mustafa Sarı
Mustafa Sarı
12: Marmara Denizi’ne deşarj yapan atık su arıtma tesisleri 7/24 çevrimiçi izlenecek. Marmara Denizi’ndeki 91 izleme noktası 150’ye çıkarılacak. Öztürk:13: Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde hazırlanarak uygulamaya konulacak. Sıfır atık politikası uygulanacak.Artüz:  14: İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile modern sulama sistemleri yaygınlaştırılacak. Salihoğlu: Sarı:15: Havzalarda, dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecek.Salihoğlu:  Öztürk:
Levent Artüz
Levent Artüz
16: Zeytin karasuyu ve peynir altısuyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için atık su azaltımını sağlayacak teknikler uygulanacak.Öztürk: 17: Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacak. Gazioğlu:  Öztürk:18: Marmara Denizi’ndeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek.Gazioğlu:19: Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek.Artüz:20: Zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacak.Artüz:Salihoğlu: Mustafa Sarı: 
İzzet Öztürk
İzzet Öztürk
21: marmarahepimizin.com sayfası üzerinden çalışmalar ile bilimsel araştırma sonuçları paylaşılacak. Artüz:Sarı: 22: Soğutma suları ve termal tesislerden gelen sıcak suların denize olumsuz etkileri, yapılacak yatırımlar ile 3 yıl içerisinde azaltılacak.Salihoğlu: Öztürk:

Tesislerden 9’u doğrudan kirletiyor