03 Haziran 2023, Cumartesi
21.01.2022 04:44

İstesek de istemesek de bu toplum değişiyor

Değişimi tek yön ve tek kelimeyle açıklamak mümkün de değil, doğru da. Çünkü paradoksal birçok belirtiyi bir arada görüyoruz. Türkiye toplumunu tek bir kavramla tanımla deseniz “ikircikli bir toplum” derim

Toplum değişiyor, tıpkı her birimiz gibi. İhtiyaçlar, talepler, umutlar, beklentiler, kaygılar, korkular da değişiyor. Ama yavaş ama hızlı. Bazı şeyler toplumun farklı demografik, kültürel, sınıfsal kümelerinde farklı zamanlarda, farklı hızlarda da olsa değişiyor. Zihnimizde, dilimizde değişim kavramını sık kullansak da bazen olumlu, bazen olumsuz tınıyla, etiketlemeyle baksak, açıklasak da toplumsal değişim...