29 Şubat 2024, Perşembe
31.12.2021 04:30

33 bin çalışana “toplumsal cinsiyet eşitliği” eğitimi

Zorlu Holding, biyolojik ve toplumsal cinsiyet konusunda tüm çalışanlarını kapsayan çalışmalar yürütürken bir yandan da kadın çalışan ve yönetici oranını artırıyor

Toplumsal cinsiyet eşitliği bir toplumun gelişmesi için olmazsa olmazlardan. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanması, yoksulluğu azaltmak, sağlığı, refahı desteklemek, mesleklerde cinsiyet ayrımı yapılmasını önlemek için toplumsal cinsiyet politikalarının desteklenmesi gerekiyor. Zorlu Holding’in de Akıllı Hayat 2030 stratejisinde odaklandığı alanlardan biri bu. Selen Zorlu Melik, Zorlu Holding Yönetim Kurulu üyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.  - Toplumsal cinsiyet eşitliği için Zorlu Holding neler yapıyor?  Hepimiz biliyoruz, kadınların uğradığı ayrımcılık toplumsal ve ekonomik olarak kritik sorunlara sebep oluyor. Zorlu Holding olarak, Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda sürdürülebilirliği bir iş ve yaşam biçimi haline getirmek için çalışıyoruz. Bu uzun soluklu yolculukta Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) kendimize rehber alıyoruz. Bu çerçevede SKA’nın 5’inci maddesi doğrultusunda “toplumsal cinsiyet eşitliği”, Zorlu Grubu çatısında odaklandığımız temel alanlardan biri. Katılımın da ötesinde kadınların karar mekanizmalarında yer almasının önündeki görünür engeller ve cam tavanlar, ekonomik ve toplumsal gelişimi zayıflatıyor. Araştırmalar çeşitlilik temelli oluşturulan yönetim kadrolarının daha fazla inovatif çözümler geliştirebildiğini ve şirkete ortalama yüzde 19 daha fazla finansal dönüş getirdiğini ortaya koyuyor. Türkiye’de ise kadınların iş gücüne katılımının artmasıyla 2025 yılında GSYİH’de yaklaşık yüzde 20 artış sağlanabileceği belirtiliyor. Kadınların hayatın her alanına daha fazla katılmasıyla; daha huzurlu ve yaşam kalitesi daha yüksek bir topluma ulaşma şansımız var. Bizim, Eşit Bi’Hayat ismini verdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımımız var. Tüm stratejimizi, kurumun tüm fonksiyon ve faaliyetlerini kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşımla toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl yayınladığımız Eşit Bi’Hayat manifestomuzda tüm bunları açıkladık. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin de (WEP’s) imzacısıyız.