22 Nisan 2024, Pazartesi
02.02.2024 04:30

Sürüklenen kur modeli devredeyken dövizden TL’ye geçiş gecikir

Kerim Rota, düzenli artışına izin verilen döviz politikasına “sürüklenen kur” modeli diyor. Bunun güvenli bir yatırım alternatifi olduğunu, kur oynaklığına izin verilmezse TL’ye geçişin erteleneceği ve TCMB’nin yüksek faiz politikasını uzun süre devam ettirmek zorunda kalacağını düşünüyor

Türkiye yüksek oynaklığa sahip döviz kurundan çok çekti. Öngörülemez kur hem bireysel tasarruf sahiplerinin birikimlerini hem de şirketlerin bilançolarını son 5 yılda büyük erozyona uğrattı. Özellikle 2018 yılında başlayan döviz müdahaleleri ve bir gecede yaşanan ani hareketler ile 1994 devalüasyon anıları yeniden tazelendi. Bunlara rağmen hala bireysel yatırımcının döviz biriktirme alışkanlığından vazgeçmediğini görüyoruz çünkü bizim gibi ithalata bağımlı ve enflasyonist etkilerin yüksek olduğu ülkelerde dövize yatırım yapma alışkanlığı hala enflasyondan korunma aracı olarak görülüyor. Öte yandan şirketler ve özellikle ihracatçılar da kurun değerine göre rekabet gücünü korumaya çalışıyor. Elbette arzu edilen; bireysel yatırımcının gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sermaye piyasası araçlarını tasarruf aracı olarak görmesi. Ya da ihracatçıların yüksek teknoloji yatırımı, Ar-Ge ve patent ile markalaşıp kurun değerinden bağımsız olarak kg başına ihracatı artırması.