06 Aralık 2023, Çarşamba
22.09.2023 04:43

Türkiye yeniden dış finansmana kapılarını açıyor

Son dönemde Körfez ülkelerinden beklenen sermaye girişi ve Dünya Bankası’ndan gelecek ek kaynak ile yeni ekonomi yönetiminin döviz finansmanı için yabancılara kapıyı yeniden araladığını görüyoruz

2018 yılında rekabetçi kur politikası ile Türkiye’nin dış finansman açığını yalnızca ihracat ile kapatacağımıza dair bir yanılgı içerisine girdik. Hal böyle olunca uygulanan negatif reel faiz politikası ile sıcak paradan “bilinçli bir vazgeçiş” yaşadık. Çünkü o dönemin ekonomi politikalarında ne doğrudan yatırım ne de kısa vadeli sermaye hareketlerinin cari açığı...