23 Mayıs 2024, Perşembe Gazete Oksijen
11.06.2021 04:30

Cumhurbaşkanlığı sistemine dair aykırı düşünceler

2017 referandumu sonucu oluşan yeni rejimin kalıcı olacağını sanmıyorum. İşin doğrusu, Türkiye tarihinin 200 yıllık tarihî dönüşümün antitezi olduğunu düşündüğüm bu rejim, verdiği büyük tahribatla ilginç bir parantez olarak tarihe geçecek gibi. Önümüzdeki yıllar ne getirir, bu parantez nasıl kapanır, yerine gelecek yeni rejimin inşa süreci nasıl olur kestirmek çok zor

Geçen yazıda 2017 referandumu sonucu oluşan yeni rejimin özellikleri hakkında bazı düşünceler ifade etmiş ve bu Anayasa değişikliğinin Türkiye’nin idarî ve siyasî yapısında güçlü bir şekilde ifadesini bulan iki unsuru hedeflediğini vurgulamıştım. Bunlardan birincisi devletin kamusal yararı gözeten bir örgüt olması için gerekli hukukî, bürokratik ve ahlakî altyapı; diğeri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin merkezinde olduğu çok partili ve görece çoğulcu siyasetin meşruluğu... Bu yazıda bu iki meseleyi biraz daha açmak istiyorum.