05 Mart 2024, Salı
18.03.2022 04:30

Ukrayna savaşı ve yeni bir dünya kurulurken

Yeni dönemde ana mücadele hattı demokratik ve otokratik rejimler arasında formüle edileceğe benziyor. Mücadele bir yönü ile demokratik rejimlerin bünyesine sızmış popülist-otoriteryen kanserin ortadan kaldırılmasını da kapsıyor

Savaşın üçüncü haftasındayız. Ukrayna’nın tüm dünyayı şaşırtan direnişi sonucu Putin’in planları sekteye uğramış gözüküyor. Belli ki Putin yönetimi kapsamlı bir müdahale sonucu Ukrayna yönetiminin kısa bir süre içinde teslim olacağı, Zelensky’nin ülkeyi terk edeceği ve Rusya yanlısı bir yönetimin bir şekilde başa geçirileceği fikrine dayanıyordu. Rusların Ukrayna toplumunun ve silahlı güçlerinin son beş altı yılda geçirdiği dönüşümü çok da kavrayamadığını düşünen birçok gözlemci var. Ukrayna güçlü şekilde işgalciye karşı direnirken, bu direnişin Ukrayna ulusal kimliğini derinleştirdiğini ve güçlendiğini de görmemek olmaz. Diğer bir deyişle, Ukrayna ordusu ve halkı, ülkelerini kendine has bir takım tarihi tezler ve güvenlik bahaneleriyle, hiçbir hukukî ve ahlaki gerekçe olmaksızın, ülkelerini işgale soyunan bir rejime karşı koyarken, aynı zamanda yeni bir toplumsal birlik olma yolunda bir yolculuğa çıkmış gözüyor.