05 Aralık 2022, Pazartesi
01.07.2022 04:30

Yeni milliyetçilik çağı

Milliyetçilik çıkışı itibarı ile oldukça radikal bir harekettir ve çoğu zaman hedefinde muhafazakarlık vardır. Muhafazakarlık ise sıklıkla milliyetçiliği dar bir toplum tasarımı yapmakla eleştirir

Son yirmi yılda dünyanın birçok ülkesinde siyasal ve bireysel özgürlüklerin ve insan haklarının gerileme içinde olduğuna dair tespitler yapılıyor. ABD merkezli Freedom House’un çalışmalarına göre bugün özgür olmayan ülkelerin sayısı özgür veya nispi özgür olan ülkelerin sayısını geçiyor. (https://freedomhouse.org). Türkiye özgürlükler ve genel insan hakları kriterleri...