09 Aralık 2023, Cumartesi
04.06.2021 06:00

Sürdürülebilir toplumsal esenlik mümkün mü?

Dünya Sağlık Örgütü’nün geliştirdiği ölçeğe göre 100 puan üzerinden Türkiye’nin genel psikolojik esenlik ortalaması 39,68… Toplumun yüzde 67’si 50 puanın altındaki düşük psikolojik esenlik düzeyinde, yüzde 37’sinin puanı da depresyon sınırı kabul edilen 28 ve altında

Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramı sıkça kullanılır oldu. Ağırlıklı olarak bu kavram çerçevesinde düşünülenler ve konuşulanlar yerküre ile ilişkimiz üzerinden. Ama asıl toplumsal esenliğin (wellbeing) sürdürülebilirliğini ve hatta önce toplumsal esenliği nasıl inşa etmeliyiz sorusunu tartışmalıyız. Esenlik kişilerin somut gelir, istihdam ve refah gibi ölçülebilir imkan ve...