06 Aralık 2023, Çarşamba
22.09.2023 04:30

Yeni muhalefet ve yeni siyaset arayışları

Hem öznesi çoğalmış, kapsama alanı genişlemiş, hem de ölçeği, boyutları, katmanları çeşitlenmiş bir siyaset ihtiyacıyla karşı karşıyayız. Bugünün gerçek veya sanal dünyasını tümüyle yeniden şekillendirmiş teknolojik değişimi dikkate alarak yeni bir siyaset tanımı gerekiyor

Toplum ekonomik buhranın, her gün değişen gıda fiyatlarının cenderesinde. Üstelik her dinlediğimiz haberde, her okuduğumuz yorumda ekonomik buhranın daha da derinleşeceğinden söz ediliyor. Paniklememek mümkün değil. Kayıt dışılık, kuralsızlık ekonomik hayatı ele geçirmiş durumda. Gündelik hayatın hemen her alanında keyfilik, şiddet kol geziyor. Her hak talebi şiddetle bastırılıyor. Kadınlara, doktorlara...