04 Ekim 2022, Salı
17.12.2021 04:29

Uzun tedarik zinciri CEO’lara yarıyor

Başta ABD olmak üzere birçok ülke ekonomisi uzun tedarik zincirlerinin yarattığı kargaşadan muzdarip. Kısa vadede indirdikleri maliyetler ve artırabildikleri kar ölçüsünde mükafatlandırılan CEO'lar, bu belirsizliğin uzun vadeli maliyetini umursamıyor

Küresel tedarik zinciri karar alıcıların hiç kafa yormadığı bir konuydu. Genellikle akademisyenlerin ilgi alanına girer, küreselleşmenin bu boyutunun olası etkinlik kazancı ve riskleri çalışmalara konu olurdu. 2011 yılında Japonya’daki Fukuşima nükleer faciası tedarik zincirindeki kesintilerin küresel ekonomiyi nasıl etkileyebileceğini göstermiş olsa da, bunun ne kadar temel bir problem olabileceğini öngörenlerin sayısı fazla...