14 Temmuz 2024, Pazar Gazete Oksijen
14.01.2022 04:30

Kadın üreticilerle, kadın kooperatifleriyle çalışıyorlar

Yoksulluğu önlemek için kadın üreticileri ve kadın kooperatiflerini destekleyen KEDV, Kasımpaşa’da da İleri Dönüşüm Parkı açıyor

UNDP’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği araştırmaya göre pandemi sürecinde kadınların yaklaşık yüzde 50’si işten çıkarılarak veya ücretsiz izne çıkarılarak iş kaybına uğradı. Bu oran erkekler için yüzde 42. BM raporlarına göre de Covid-19 salgını kadınlar için yoksulluk oranının önemli ölçüde arttığını, hali hazırda yoksulluk içinde yaşayan kadın ile erkek arasındaki uçurumun daha da genişlediğini ortaya koyuyor. Derin Yoksulluk Ağı’nın araştırmaları da, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün hazırladığı Covid-19 Salgınının Kadınların Çalışma ve Hane Yaşamı Üzerine Etkileri başlıklı raporu da pandeminin yeni yoksul kesimler yarattığını gösteriyor.  Türkiye’de 36 yıldır, yani 1986’dan bu yana yoksul kadınlara ulaşan, onlarla iş ve ürün geliştiren Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın 2021 yılı sonunda gerçekleştirdiği çalışmalara baktım. 

Kalbe işleyen kadınlar