20 Temmuz 2024, Cumartesi Gazete Oksijen
16.09.2022 04:30

Gıda sektörünün geleceği yeniden şekilleniyor

2019 yılında 220 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip olan gıda teknolojilerinin (Foodtech) önümüzdeki 5 yılda 342 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Kültürlenmiş et, bitki bazlı beslenme, yenilebilir böcekler, denizanası cipsi ve algler yeni dönemin başlıca alternatifleri

Son dönemde gıda enflasyonu küresel bir mesele olarak gündemden düşmezken, bir yandan da dünyada açlık ve kıtlık senaryoları daha yüksek bir sesle dillendirilir hale geldi.
İnsanoğlu, bu senaryoların olasılığını artıran pek çok risk ile aynı anda yüzleşir durumda.
Küresel iklim değişikliğinin yarattığı hasar, salgın hastalıklar sonucu tedarik zincirindeki kırılmalar, jeopolitik krizlerin gölgesinde girdilere erişim riskinin artması, artan maliyetler ve üretimde yaşanan kronik sorunlar, tarım ve gıda sektörü üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor.
Mevcut konjonktür, gıda teknolojileri alanında pek çok şirketin yatırım iştahını kabartmış durumda.
Sonuçta krizler bazı kesimler için de fırsat anlamı taşıyor.
Bu alanda Ar-Ge ve inovasyona ayrılan bütçeler artarken, girişimcilik hikâyelerinin sayısı da çoğalıyor.
Sektör, yeni tüketim trendleriyle birlikte kendine yeni rotalar çiziyor.
Üretimden tüketime kadar değer zincirinin tüm halkalarında yeni döneme adaptasyon açısından önemli gelişmeler yaşanıyor.