04 Mart 2024, Pazartesi
26.05.2023 04:30

Referans kayması

Gerçek hiç bu kadar çeşitlenmemişti. Gerçek tek olurdu. Birden fazla gerçek varsa, bir tanesinin dışındakiler doğru olamazdı. Gerçeklik, referanslarına bakılarak anlaşılırdı. Altmışlı yıl büyükanneleri için “Ajans söyledi” demek yani radyo haberlerinde duymak gerçeklik kanıtıydı. Bu daha sonra televizyona evrildi. İşe adam tavsiye ederken bile “Hamili kart yakinimdir” denilerek referans olunurdu. Gerçeklik ya da doğru kabul edilebilmenin referansı önce dini öğreti, sonraları pek çok konuda bilimsel çalışmalar oldu. Bilimi üretenler, genişletenler aynı zamanda doğruyu, hakikati tanımlayan referansları da ortaya koyar oldular. Bu referanslar deneylere, ölçümlere, kendini benzer şekilde tekrar eden sonuç dizinlerine, varsayımları olumlayacak rakamsal, gözlemsel dayanaklara bağlı olur. Bilimsel doğruların geçiş üstünlüğü vardır.