25 Şubat 2024, Pazar
Haber Giriş: 27.09.2022 14:05 | Son Güncelleme: 27.09.2022 15:30

Türkiye için yeni araştırma: Gençlerin yüzde 24’ü sessiz istifa sürecinde

Kısa sürede viral olan sessiz istifa kavramı Türkiyede'de kısa sürede gündem oldu. Kavram, yeni kuşaklar tarafından tembellik olarak değil, sınırlar koymak, tükenmişliği önlemek olarak tanımlanıyor. Yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki gençlerin yüzde 24’ü şu an sessiz istifa sürecinde
Türkiye için yeni araştırma: Gençlerin yüzde 24’ü sessiz istifa sürecinde

Sosyal medya gönderisiyle başlayan ve kısa sürede viral olan sessiz istifa kavramı Türkiyede'de kısa sürede gündem oldu. Yeni kuşaklar için bu durumu tembellik olarak değil, sınırlar koymak, tükenmişliği önlemek ve kendilerine ayrıca ödemesi yapılmayan ek işleri üstlenmemek olarak tanımlanıyor.

Büyük istifa kavramının ardından konuşulmaya başlanan kavram, gerçek bir istifa olmayan, genel anlamıyla işte en azını yapmak, yapılması gerekenler dışında hiçbir şey yapmamak, özel hayatı korumak ve daha az sorumluluk almak olarak ifade edilen sessiz bir vazgeçiş süreci olarak tanımlanıyor.

Gençlerin kariyer platformu Youthall, insan kaynağı tarafından konunun yansımalarını ve eğilimlerini ölçmek adına gerçekleştirdiği sessiz istifa araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Online olarak yapılan araştırmaya 1002 kişi katıldı. Türkiye’de gençlerin yüzde 24’ünün şu an sessiz istifa sürecinde; yüzde 46,7’sinin ise bu kavrama yatkın olduğunu ortaya koyan araştırma, şirketlere de rehber olacak yanıtlar içeriyor.

Youthall’un çalışma hayatında gündeme oturan sessiz istifa konusunda gerçekleştirdiği ve gençlerin görüşlerini aldığı araştırmaya, 18-50 yaş arasındaki 1002 kişi katıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 57,3’ü kadın, yüzde 41,6’sı erkek olarak dağılım gösterirken soruları yanıtlayanların yüzde 74,3’ü aktif çalışan, yüzde 25,7’si ise şu an çalışmayan katılımcılardan oluştu.

Sessiz istifa kavramıyla ilgili, iş- yaşam dengesi, iş yerlerine aidiyet ve iş tanımlarının netliği gibi konu başlıklarının ele alındığı araştırma, kavrama yönelik eğilimleri, nedenleri ve süreçten vazgeçme kriterlerini de ortaya koydu. Gençlerin görüşlerini yansıtan araştırma, şirketlere de rehberlik eder nitelikte.

Kendisini ait hissedenlerin oranı yüzde 18,5

Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 58,1’i çalışma hayatlarında iş-yaşam dengesini kuramadıklarını belirtirken bunu başarabiliyorum  diyenlerin oranı yüzde 41,9 oldu.

Özel yaşamınıza ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz? sorusuna verilen yanıtlar, iş dışında özel yaşama ne kadar az vakit ayrıldığını gösterdi. Hayatımın yüzde 30’undan azı özel yaşam odaklı  diyenlerin oranı yüzde 41,1 iken sadece yüzde 30-50 arasında diyenlerin yüzdesi 36,4 oldu. Yüzde 50 ila 70 arasında özel yaşama vakit ayırabiliyorum  diyenler ise yüzde 17,3 oranında.

Çalıştığı iş yerine aidiyetin de sorgulandığı sessiz istifa araştırmasında, dönemsel olarak hissiyatının değiştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 48 iken, iş yerine kendilerini ait hissetmeyenlerin oranı yüzde 33,5 olarak tespit edildi. İş yerine kendini ait hissedenlerin oranı ise sadece yüzde 18,5. Gençler yüzde 64,4 oranında iş tanımını net bulmuyorken yüzde 35,6 oranında görev tanımının net olduğunu belirtti.

Gençlerin yüzde 15'i habersiz

Sessiz istifa hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna gençlerin yüzde 24’ünün sessiz istifa sürecindeyim dedi. Yüzde 46,6’sının bu kavrama yatkın olduğunu belirtti ve bu durum dünya gündeminde olan konunun Türkiye’de de yaygın olduğunu ortaya koydu. Gençlerin yüzde 15’i bu yaklaşıma yatkın değilim derken, ne olduğunu bilmiyorum diyenlerin oranı 14,4’te kaldı.

Sessiz istifa sürecini şu an yaşayan, konuya yatkın olan ve yatkın olmayan kişilerin yorumlarının ayrı ayrı analiz edildiği araştırmada, sessiz İstifa yaklaşımına yatkın olmayanların %31,3’ü, çalıştıkları şirkette kariyer yollarının kapalı olduğunu hissettikleri takdirde bu sürece girebileceklerini belirtti. Bu oranı yüzde 24,7 ile iş-özel hayat dengesizliği, yüzde 18,7 ile iş tanımının net olmaması ve aynı oranda düşük maaş takip etti. Sürece uzak olanların hayatlarındaki öncelikler ise şu şekilde sıralandı: Kariyer yüzde 22,9, özel hayat yüzde 25, aile yüzde 21,5, sağlık yüzde 20,1 ve para yüzde 10,5.

İlk neden düşük maaş

Youthall tarafından yapılan araştırmada sessiz istifa sürecinde olan gençlerin kendilerini bu duruma sürükleyen nedenlerin başında düşük maaş geliyor. Yüzde 35 oranında verilen düşük maaş yanıtını, yüzde 21,7 ile iş-özel hayat dengesizliği, yüzde 15 ile iş tanımının net olmaması, yüzde 14,2 ile kariyer yollarının kapalı olması ve yüzde 7,9 ile uzun mesai saatleri takip etti.

Şu an sessiz istifa sürecindeyim diyen yüzde 24 oranındaki kitle, hangi durumda sessiz istifalarını sonlandırabileceklerini de değindi. Yüzde 35,8 yan hakların ve maaş haklarının düzenlenmesini ilk sırada belirtti. Buna en yakın oranda alınan cevap ise yüzde 32,9 ile iş-özel hayat dengesine olumlu katkı sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi olarak dikkat çekti. Yüzde 14,6 kendi çalışma modelini oluşturma fırsatı derken aynı oranda katılımcı değişen motivasyonumun yöneticim ya da işverenim tarafından fark edilmesi durumunda da sessiz istifadan vazgeçerim dedi. 

Z kuşağının yüzde 64,2’sinin gündeminde 

Yüzde 45,2 ile araştırmaya en yüksek oranda katılım gösteren 18-24 yaş bandının cevapları incelendiğinde yüzde 13,2’si sessiz istifa sürecinde olduğunu, yüzde 50,9’u ise sessiz istifa sürecine yatkın olduğunu belirtti. Bu da özellikle Z kuşağının temsilcilerinden oluşan gençler arasında bu kavramın gündemde olduğunu ortaya koydu. Tüm katılımcıların ortalamasında sessiz istifa sürecine götüren neden maaş iken, 18-24 yaş grubunda neden olarak ilk sırayı iş-özel hayat dengesizliği aldı.

Araştırmada özgürlüklerine düşkünlükleri ve ne istediklerini net bir şekilde belirtmeleri ile iş hayatında ön plana çıkan Z kuşağının, verilen işler dışında ekstra sorumluluk almayarak ve mesai saatlerinin dışına çıkmayarak sessiz istifa sürecinde olduklarının sinyallerini yöneticilerine verdikleri gözlemlendi.

Kadınlar oranı erkeklerden daha fazla 

Ankete katılan kadın çalışanların yüzde 68,6’sı sessiz istifa sürecinde olduğunu ya da sessiz istifa sürecine yakın olduğunu belirtti. Kadınların bu sürece yakın olmasının altında yatan en temel etken yüzde 33,9 ile iş-özel yaşam dengesi kuramamaları oldu. Erkeklerin yüzde 58,7’si sessiz istifa sürecinde ve sürece yatkın olduklarını belirtirken kendilerini bu sürece iten en büyük neden ise kadın çalışanlardan farklı olarak yüzde 21,2 ile düşük maaş olarak tespit edildi.

Youthall CEO’su Emre Aykan, iş dünyasında yükselen yeni akımların öncüsünün Z jenerasyonu olduğunu söyledi ve ekledi “Youthall olarak çalışma hayatının nabzını tutan, eğilimleri ortaya koyan araştırmalarımızın gençlerin sesi olmasını ve işveren markalara yol göstermesini amaçlıyoruz.” dedi. Aykan araştırma sonuçlarını şu şekilde değerlendirdi, özellikle pandemi sonrası iş dünyasında yükselen yeni akımların öncüleri olan Z jenerasyonu, bu akımda da başı çekiyor. Buna hayatlarında yolunda gitmeyen konulara önceki jenerasyonlara göre tahammüllerinin daha düşük olmasını neden gösterebiliriz fakat çözüm yollarının da onlarla oluşturabileceğini düşünüyorum dedi.